SGP Goedereede

Terugblik seizoen 2003-2004

De onderstaande stukjes tekst zijn een korte weergave van het vergaderseizoen 2003-2004 van de Staatkundig Gereformeerde Studievereniging 'Husaï' te Goedereede.

Leden

Op dit moment telt onze vereniging 58 leden, waarvan 20 leden jonger dan 28 jaar. Het aantal leden t.o.v. het seizoen 2002-2003 is per saldo met 2 toegenomen, waarvan het aantal leden jonger dan 28 jaar met 2 is afgenomen. We zien hier een merkwaardig verschijnsel. Het totaal aantal leden is toegenomen, maar het aantal leden jonger dan 28 is afgenomen. Dit komt doordat een aantal leden van onze vereniging de grens van 28 zijn gepasseerd, dus neemt de categorie mensen jonger als 28 af. Dit seizoen hebben we 1 lid met spijt moeten uitschrijven. Anderzijds is er vreugde in het hart dat de Heere nog zo goed is geweest voor ons slechte mensen, dat niemand van onze leden het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Laten we de zegenende hand van de Heere opmerken.

We hebben met blijdschap 3 nieuwe leden dit seizoen welkom mogen heten binnen onze vereniging. Dit betekent dat er relatief bezien 2 leden zijn bijgekomen, zoals al eerder is opgemerkt. Weer is de trend van vorige jaar doorgezet om een stijgend aantal leden te kunnen bespeuren. We zijn hiervoor dank verschuldigd aan de PR-commis- sie van voor het vele werk wat zij weer hebben gedaan.

Seizoen

Het achter ons liggende seizoen was een mooi seizoen, waarin veel prominente sprekers vanuit de SGP-geledingen aan het woord zijn geweest. Een seizoen achter de rug, betekent een jaar dichter bij de eeuwigheid, denkt u hier wel eens aan? Haast u om uws levens wil, het is nog het heden der genade! Door omstandigheden in het vorige seizoen, had u de bijeenkomst over de woningnood in de gemeente Goedereede nog te goed van ons. In oktober 2003 kon deze vergadering doorgang vinden. Wethouder Lokker verzorgde een boeiende lezing over het woningbeleid van de gemeente Goedereede. Door de drukke werkzaamheden van de fractie, kon een besloten vergadering met als thema: de algemene beschouwingen, geen doorgang vinden. Wel zijn we met een groot aantal leden in november 2003 naar het gemeentehuis afgereisd, om daar de fractiebespreking over de algemene beschouwingen bij te wonen.

In februari 2004 is er een openbare vergadering gehouden over de Arabische Europese Liga. Als spreker was in ons midden drs. E.J. Brouwer (beleidsmedewerker 2e kamerfractie SGP). Hij verzorgde een boeiende lezing met tal van aandachtspunten gericht op de bedreiging vanuit de AEL voor de Nederlandse samenleving. In maart 2004 is er een besloten vergadering gehouden over het vrouwenstandpunt van de SGP. In de loop der jaren is dit een heikel punt geworden binnen de SGP. Vele jongeren zijn het niet eens met het vrouwenstandpunt, dit blijkt wel uit het onlangs verschenen boek: 'Meerwaarde van een minderheid'. Om als vereniging duidelijk te krijgen wat we uit moeten dragen, hadden we voor deze vergadering als spreker in ons midden drs. G. van Veldhuizen (jeugdwerkadviseur SGP). De Europese verkiezingen staan voor de deur. Reden genoeg voor ons als studievereniging om een verkiezingsavond te beleggen. Op 6 mei j.l. hadden wij als spreker in ons midden drs. B. Belder, europarlementariër voor de CU-SGP fractie. Het was een boeiende- en leerzame avond, alleen de opkomst voor zo'n prominente spreker viel tegen, mede gelet op de vele uitnodigingen die zijn verstuurt.We wensen u een fijne rustperiode toe en hopen u DV volgend seizoen allen weer te mogen ontmoeten op onze vergaderingen.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter