SGP Goedereede

Meditatie

'Heere, zult Gij in dezen tijd aan IsraŽl het Koninkrijk wederoprichten?'

Vlak voor de Heere Jezus naar de hemel voer, werd Hem deze vraag door de discipelen voorgelegd. Hun gedachten waren: 'Zou nu eindelijk de tijd gekomen zijn, dat onze Meester, uit de doden opgestaan, onze lang uitgestelde hoop op de Messias gaat waarmaken?'

'Nu weten we toch, dat alle machten Hem onderworpen zijn, dus ook die van Sanhedrin, overpriesters, Kajafas, Pilatus en Herodes?' Het kan toch eigenlijk niet anders, of het gaat nu gebeuren: het totaal vervallen rijk van David en Salomo, die in hun dagen de Heere mochten dienen, zal in alle glorie hersteld worden. Het is nu of nooit!

SGP-er of wie u ook bent! Hebt u, met het oog op Nederland, ook wel eens zo gedacht? In de trant van: 'Wanneer is het zo ver dat in alle glorie de tijd van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, zal worden hersteld, die stervende, de Heere om ontferming bad voor zichzelf en voor zijn arme volk? Maar, als u en ik letten op de 21e-eeuwse tijdgeest, de maatschappelijke ontwikkelingen, de kerkverlating, zondagsontheiliging, criminaliteit, vertrapping van Gods geboden, de overheid, ons vorstenhuis, de kerken enz. enz., dan staat het er niet rooskleurig voor. Dan wordt de vraag van mijn tekst, vertaald naar onze tijd, eigenlijk een wanhoopskreet waarvan we eigenlijk niet meer geloven dat ze ooit opnieuw in vervulling kan of zal gaan. Jezus laat overigens ook weinig van de gestelde vraag heel. Hij gaat alleen heel kort in op het element Ďtijd'. 'Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft' (vers 7). Het klinkt alsof Hij zegt, 'Waag het niet om nog meer te vragen'. Toch moeten we goed letten op wat Hij precies zegt. Hij zegt namelijk niet dat het nooit meer wat wordt met IsraŽl. Hij zegt alleen dat men niet heeft te vragen naar het tijdstip waarop God Zijn bijzondere beloften aangaande IsraŽl zal gaan vervullen. Kortom, er is nog wat voor IsraŽl in petto. U vraagt: 'Geldt dat ook voor Nederland?' Dat weet ik niet. Nederland is IsraŽl niet. Wij zijn niet het natuurlijke zaad van Abraham. Maar, er is wel minimaal ťťn overeenkomst.

De Heilige Geest is gekomen, die het evangelie verkondigd doet worden in Jeruzalem, Judea, Samaria en zelfs tot aan het einde van de aarde (vers 8). En de verkondiging heeft ten doel de bevordering van het Koninkrijk Gods. Ook nu nog. Als dit niet zo is, kunnen we de kerkdeuren beter meteen hermetisch sluiten. En moeten alle SGP-ers dadelijk de aftocht blazen uit de gemeentelijke, provinciale en landelijke vergaderzalen. Maar dat is niet nodig en ook niet gewenst. Blijf waar u bent. Wees getrouw. Ook al lijkt het geen zoden aan de dijk zetten. Integendeel zelfs. Onthoud dit, u, jij en ik weten Gods tijden en gelegenheden niet. Laten we die in Zijn handen laten rusten, en er niet uit proberen te peuteren. Dat lukt u ook niet. De hand aan de ploeg, en zie niet achterom. De Heere wil u daarin zeer nabij zijn.

ds. H. Lassche

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter