SGP Goedereede

Goereese propjes!

Met voorvallen uit de Goereese gemeente politiek

In deze rubriek onderandere aandacht voor de wisseling van de wacht bij de PvdA, over Bas en onze Bas...

Namen!
Tijdens een raadsvergadering versprak onze burgemeester zich en noemde dhr. Goemaat, Goedkoop. We vragen ons af welke aanbiedingen ons glaszetter heeft?

SGP-raadslid Grinwis werd door commissievoorzitter H. v.d. Meer onlangs dhr. Sperling genoemd. Het is genoegzaam bekend dat dhr. Sperling inmiddels ook wat heeft met oranje...

Dorien bedankt!
Het zal je maar gezegd worden. Aan het afscheid van een geacht ChristenUnie lid schenkt jullie website wel aandacht en aan dat van mij niet. Vooruit dan, dan maar op deze plaats. Als proppenschieter was ik erbij toen ze in de politiek kwam. Ik citeer nog maar eens het volgende uit mijn prop-penarchief...

'Hoezo dualisme?!
De raad van Goedereede is (soms) al aardig duaal bezig. Voor sommige mensen is het toch nog steeds wennen. Dit was ook het geval bij ons nieuwste raadslid mevr. Kickert (PvdA). Nadat zij het woord gekregen had hielt zij haar betoog. Aan het einde hiervan riep ze door de microfoon: 'Als ik het totaal verkeert heb gezegd, moet de wethouder mij maar corrigeren'. Maar mevr. Kickert, zo gaat dat niet, we hebben toch dualisme en willen toch graag onafhankelijk van het college beslissen? Wethouder Bakelaar zal best eens op het puntje van zijn stoel zitten, maar dualisme is dualisme! Ook het wethouderschap heeft zijn keerzijde''.

Kenmerkend voor deze 'rooie' partij is wel de rode roos die zowat standaard gegeven wordt bij diverse gelegenheden. Daar wist de SGP-fractie ook wel raad mee. Niet 1 roos, maar 10 en de kleur... hoe kan het ook anders: oranje.

Welkom Bas!
Onze Bas, zo wordt hij dikwijls aangeduid door de Haagse Proppenschieter. Sinds kort kan de Goereese proppenschieter dat ook zeggen (alleen de kleur is anders, hoewel...). Sinds kort kent de PvdA ook een Bas. Hij werd door de nestor van de Raad van harte welkom geheten. Politiek heeft hij thuis ingekregen, als zoon van een oud wethouder komt hij, volgens onze nestor uit een goed (SGP)nest. Dat belooft wat...

Onze Bas!
Als we het dan toch over de PvdA hebben en over Bas, dan willen we u bijgaande foto niet onthouden. Zelfs de PvdA-fractie van Goedereede heeft contact met onze Bas. (om alle misverstand te voorkomen: foto is genomen ten tijde dat mevr. Kickert nog voluit raadslid was)

(E)motie!
Diverse partijen hadden hun huiswerk gedaan. Moties en amendementen voorbereid om sturing en kaders te geven aan het gemeentebeleid voor 2009. CU-raadslid Goemaat zag het anders, hij werd er moe van. (in 2006 werden door de CU maar liefst 5 motie's/amendementen ingebracht, of 6 of 7, ik ben de tel kwijt. Zijn collega Sperling gaf echter aan dat hij, na afronding van zijn studie nu meer tijd heeft, om moties voor te be-reiden. Dat belooft wat...

P.J. Tanis - Goereese Proppenschieter

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter