Warning: Undefined array key "f" in /customers/e/2/5/sgp-go.nl/httpd.www/nextgen/php-bin/show-data.php on line 2 Warning: Undefined variable $title in /customers/e/2/5/sgp-go.nl/httpd.www/nextgen/php-bin/show-data.php on line 170 SGP GOEDEREEDE

SGP Goedereede

Welkom bij de SGP te Goedereede

4 juni 2013

Gemeenteraad doet aanbeveling voor nieuwe burgemeester

Mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman wordt door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee aanbevolen als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad besloot dit op advies van de vertrouwenscommissie op dinsdag 4 juni tijdens een extra raadsvergadering.
Ada Grootenboer-Dubbelman (48) is sinds 2003 wethouder in de gemeente Moerdijk en lid van het CDA. De gemeenteraad heeft in haar de verbinder gezien die de gemeente nodig heeft. Zij heeft sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en een vlotte, toegankelijke presentatie.

>> Nieuwe burgemeester: mevr. A. Grootenboer-Dubbelman...

8 februari 2013

Gemeenteraad komt naar Kop van Goeree

Inwoners, ondernemers en overige belangstellenden zijn van harte welkom om op D.V. woensdag 20 februari nader kennis te maken met het nieuwe gemeentebestuur. De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee is per 1 januari 2013 een feit geworden. Omdat deze gemeente veel omvangrijker en uitgestrekter is dan de voormalige gemeenten op het eiland, is het de wens van de leden van gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouder om nader kennis maken met de kernen op het eiland en de omringende gebieden.

>> Gemeenteraad komt naar Kop van Goeree ...

21 december 2012

Coalitieakkoord tussen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend

Op donderdag 20 december werd het coalitieakkoord van de SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend door de fractievoorzitters. De coalitie kiest voor de komende jaren voor vier hoofdthema’s: Leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, Versterken van de economie en Burger, Bestuur en Financiën. In het akkoord wordt de richting aangegeven waarin de coalitie de komende jaren (tot 2018) zullen werken: samen voor een sterk eiland. “Samen” heeft niet alleen betrekking op de samenwerking tussen onze partijen en de samenwerking tussen de wethouders in het college, maar vooral op het beroep dat burgers op de gemeente mag doen – en wat de gemeente op de burger mag doen.

>> Coalitieakkoord tussen SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend...
>> Samen voor een sterk eiland (pdf)...

20 december 2012

Laatste raadsvergadering gemeente Goedereede

In de bijzondere raadsvergadering van donderdagmiddag 20 december werd stil gestaan bij het opgaan van de gemeente Goedereede in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Diverse sprekers memoreerden hun ervaringen vanuit verschillende invalshoeken. Naast de fractievoorzitters spraken ook loco-burgemeester Tollenaar, en de wethouders Feller en Tuk. In deze raad werd SGP-er T. Human Koninklijk Onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Ook de eerste en laatste griffier van gemeente Goedereede, Dick Koppenol, sprak deze middag. Lees verder de toespraak vanuit de SGP-fractie...

>> Toespraak - Laatste raadsvergadering gemeente Goedereede...

20 december 2012

SGP-er T. Human onderscheiden in de laatste gemeenteraad van Goedereede

In de laatste bijzondere gemeenteraads- vergadering van de gemeente Goedereede is ontving SGP-raadslid Human een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen, die horen bij Lid in de orde van Oranje Nassau, werden opgespeld door loco-burgemeester Frans Tollenaar. De heer Human heeft onafgebroken in de gemeenteraad gezeten van april 1997 t/m december 2012. Namens de SGP werd hij toegesproken door fractievoorzitter P.C. (Peter) Grinwis. Hij schetste de getrouwheid waarmee de nestor van de fractie zijn werk deed.

>> SGP-er T. Human onderscheiden in de laatste gemeenteraad van Goedereede...

19 december 2012

Decembergroet in teken van afscheid

Nog enkele dagen en het jaar 2012 ligt weer achter ons. Voor velen een moment van terugzien, maar ook van vooruitzien. Dat geldt in het bijzonder ook voor het politieke handwerk in de gemeente Goedereede. Het jaar anno 2012 is een bewogen jaar geweest. Een jaar wat in het teken stond van het nemen van afscheid. Er is een spreekwoord dat zegt: 'Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering'. In de decembergroet kijkt de SGP-fractie terug en vooruit.

>> Decembergroet 2012 (pdf)...

17 december 2012

Startswoningen voor de Molenkade in Stellendam

Op maandag 17 december ondertekenden de gemeente Goedereede en bouwbedrijf De Langen en van den Berg een anterieure overeenkomst. De Langen en Van den Berg gaat de locatie aan de Molenkade 82 opnieuw invullen. Het ontwerpbestemmingsplan zal in januari 2013 in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee ter inzage worden gelegd.

>> Startswoningen voor de Molenkade in Stellendam...

12 december 2012

Laatste vergaderingen gemeenteraad in december

De reguliere raadsvergadering van donderdag 20 december 2012 is verzet naar woensdag 19 december 2012. Het tijdstip van aanvang en plaats blijft hetzelfde, namelijk 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op donderdag 20 december wordt een bijzondere raadsvergadering gehouden in Zalencentrum Dorpstienden, Dorpstienden 4 te Ouddorp. Deze vergadering vangt aan om 14:00 uur en staat in het teken van het afscheid van de wethouders en raadsleden.

27 november 2012

Onderhandelingen coalitievorming raad Goeree-Overflakkee gestart

Op vrijdag 23 november 2012 stelde burgemeester Zevenbergen van Middelharnis als voorzitter van het centraal stembureau de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee vast. De SGP kwam met negen zetels als grootste partij uit de bus. Naar aanleiding van de verkennende gesprekken zijn de SGP, de VVD (vier zetels), de ChristenUnie (vier zetels) en het CDA (drie zetels) voornemens om samen een coalitie te vormen. De vier partijen hebben met twintig zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad. In deze keuze staan de begrippen stabiliteit, daadkracht en kwaliteit centraal.

>> Onderhandelingen coalitievorming raad Goeree-Overflakkee gestart...

22 november 2012

Ruime winst voor SGP boven verwachting

De ruime winst van de SGP op Goeree-Overflakkee is „zonder meer boven verwachting”, aldus fractievoorzitter Van Dam uit Middelharnis in een reactie naar het Reformatorisch Dagblad. Op basis van prognoses rekende de Staatkundig Gereformeerde Partij op het Zuid-Hollandse eiland op zes of zeven zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag.

>> SGP Goeree-Overflakkee behaald negen zetels...

21 november 2012

Op de nieuwe site: www.sgpgo.nl leest u alles over de verkiezingen

Op de nieuwe site van de SGP Goeree-Overflakkee vindt u de live-update van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op Goeree-Overflakkee. De voorlopige uitslag wordt tegen het middennachtelijk uur verwacht. De officiële uitslag wordt echter pas twee dagen later op 23 november 2012 vastgesteld.

>> Live-update verkiezingen gemeenteraad 21 november 2012

2 november 2012

Visserij is een belangrijke economische pijler voor het eiland

Op vrijdag 2 november brachten kandidaat-raadsleden van SGP Goeree-Overflakkee een bezoek aan de visafslag in Stellendam. Samen met huidige fractieleden en bestuursleden van de plaatselijke kiesvereniging Goedereede werden ze geïnformeerd over de actualiteit in de visserijsector. ‘Het is van groot belang dat we innovatie in de visserij blijven steunen en faciliteren’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP.

>> Visserij is een belangrijke economische pijler voor het eiland

2 november 2012

SGP bezoekt VVV in Ouddorp

Op vrijdag 2 november bracht de SGP een werkbezoek aan de VVV in Ouddorp. De SGP-delegatie bestaande uit kandidaat-raadsleden en bestuursleden van de SGP Goedereede werden bijgepraat over de ontwikkelingen bij recreatie en toerisme. In het verkiezingsprogramma onderstreept de SGP nadrukkelijk het belang van kwaliteitsverbetering van de huidige voorzieningen. Ketenaanpak tussen recreatie, landbouw, visserij, Midden- en KleinBedrijf en de lokale cultuur moet worden gestimuleerd en uitgebreid.

>> SGP bezoekt VVV in Ouddorp

30 oktober 2012

SGP-jongeren benoemen speerpunten

De SGP-jongeren op Goeree-Overflakkee hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tien speerpunten opgesteld. Op dinsdag 30 oktober is dit programma aangeboden aan de lijsttrekkers van de SGP op Goeree-Overflakkee. Niet alleen het programma van de SGP noemt het. Ook de jongeren van de SGP vragen nadrukkelijk aandacht voor de basisvoorzieningen in de kernen. ‘Een goed woon- en leefklimaat wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen’, aldus het programma van de SGP-jongeren Goeree-Overflakkee.

>> SGP-jongeren benoemen speerpunten

19 oktober 2012

Groen licht voor eerste VRR (brandweer)kazerne in de regio

De gemeenteraad van de gemeente Goedereede stelde op 22 december 2011 het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Goedereede” vast. Het nieuwe bestemmingsplan is de basis voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne te Goedereede. De kazerne wordt gerealiseerd in het gebied dat ligt tussen de N57, de Vissersweg en de Koningspleisterplaats. Voor de kazerne wordt een tweede ontsluiting aangelegd naar de Vissersweg. Op woensdag 31 oktober wordt het bouwbord ten behoeve van de bouw van de eerste VRR (brandweer)kazerne in de regio Rotterdam-Rijnmond onthuld.

>> Groen licht voor eerste VRR (brandweer)kazerne in de regio

9 oktober 2012

Ger van de Velde-de Wilde wordt waarnemend burgemeester Albrandswaard

Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 1 november 2012 mevrouw G.J. (Ger) van de Velde-de Wilde tot waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Mevrouw Van de Velde-de Wilde is 56 jaar en lid van de VVD. Zij is sinds 2005 burgemeester van Goedereede. Deze gemeente houdt per 1 januari 2013 op te bestaan, vanwege een herindeling op het eiland Goeree-Overflakkee. Gelet op haar benoeming als waarnemend burgemeester van Albrandswaard legt zij het ambt als burgemeester van Goedereede neer. De taken van de burgemeester worden tot aan de fusiedatum waargenomen door de loco-burgemeester, Frans Tollenaar.

>> Ger van de Velde-de Wilde wordt waarnemend burgemeester Albrandswaard

21 september 2012

Bouw woningen op locatie Hazersweg 23 stap dichterbij

Op donderdag 20 september ondertekenden de gemeente Goedereede en Piet Breen een anterieure overeenkomst. Piet Breen realiseert 26 woningen op de locatie aan de Hazersweg 23 in Ouddorp. De ontwikkeling bestaat uit vrije sectorwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, schuurwoningen en starterswoningen. Beide partijen geven met deze overeenkomst aan dat de realisatie van het project weer een stap dichterbij gekomen is. Op de betrokken locatie bevindt zich momenteel het agrarisch bedrijf van Piet Breen. Dit bedrijf zal worden verplaatst naar een locatie in de Westerloopolder. Aan de Hazersweg worden 9 vrije sectorwoningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen, 6 schuurwoningen en 7 starterswoningen gerealiseerd. Piet Breen wil medio 2014 starten met de bouw.

>> Bouw woningen op locatie Hazersweg 23 stap dichterbij

18 september 2012

Prinsjesdagbode voor leerlingen op Goeree-Overflakkee

De SGP op Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat ook jongeren betrokken worden bij de politiek. Vorige week kregen zo’n 500 basisschoolleerlingen op Goeree-Overflakkee van de groepen 7 en 8 de speciale Prinsjesdagbode uitgereikt. In een mini gastles op de Groen van Prinstererschool in Middelharnis maakte de eilandelijke SGP-lijsttrekker Kees van Dam het belang van de politiek duidelijk. ‘Elke seconde wordt de schuld van Nederland 900 euro meer’ en dat betekent dat er bezuinigd moet worden en er keuze’s moeten worden gemaakt. Ook 2 scholen in de gemeente Goedereede ontvingen deze lesbrieven.

>> Prinsjesdagbode voor leerlingen op Goeree-Overflakkee

17 september 2012

Stranden Ouddorp zeer schoon

De gemeente Goedereede ontving op 4 september een viersterren-plaquette voor de verkiezing ‘Schoonste strand van Nederland’. Stichting Nederland Schoon organiseert ieder jaar een verkiezing voor het schoonste strand. Het doel is om beheerders, gemeenten en strandpaviljoenhouders te stimuleren het strand schoon te houden. De Verkiezing Schoonste Strand werd dit jaar voor de tiende keer gehouden. De ANWB inspecteerde de stranden langs de kust van Nederland, waaronder die van Ouddorp. Op ieder strand vond een meting plaats; bij de strandopgang, rond de paviljoens en op het strand zelf. De inspecteurs maakten foto’s van deze plekken. Aan de hand van deze foto’s bepaalden de ANWB-inspecteurs hoe schoon het strand was. De inspecties bestonden uit twee onaangekondigde rondes; een ronde ’s middags en een ronde de volgende ochtend. De scores en het beeldmateriaal werden vervolgens door een deskundige jury beoordeeld.

>> Stranden Ouddorp zeer schoon

4 september 2012

Burgemeesters slaan eerste paal voor nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee

Op 1 januari 2013 fuseren de gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De ambtelijke organisatie zal zich op 1 plek vestigen. Daarvoor wordt het gemeentehuis van Middelharnis uitgebreid met een semipermanente aanbouw. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee in volle gang. Op dinsdagmiddag 4 september is de eerste paal geslagen voor de semipermanente aanbouw aan het bestaande gemeentehuis in Middelharnis.

>> Burgemeesters slaan eerste paal voor nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee
>> Video Eerste paal nieuw gemeentehuis Goeree-overflakkee

28 augustus 2012

Geen doorsnee campagnedag voor SGP op Goeree-Overflakkee

“Vandaag was geen doorsnee campagnedag.” Zo omschreef SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zijn bezoek aan Goeree-Overflakkee. Bij De Vliedberg in Ouddorp stond de NOS onverwacht op de stoep, telefoons rinkelden onafgebroken, van de folderactie in Middelharnis kwam niets meer terecht, de beveiliging kwam opdraven en ’s avonds verliet de SGP-voorman voortijdig zijn eigen verkiezingsbijeenkomst om naar de Hilversumse studio te gaan.

>> Geen doorsnee campagnedag voor SGP op Goeree-Overflakkee
>> Filmimpressie van bezoek v.d. Staaij aan zorgcentrum 'de Vliedberg'


22 augustus 2012

SGP Tweede Kamerlid van der Staaij bezoekt zorgcentrum 'de Vliedberg'

OUDDORP - Op D.V. dinsdagmiddag 28 augustus zal de activiteitenmiddag in zorgcentrum 'De Vliedberg' in het teken staan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Naast een quiz zal er een video worden getoond over het werk van de Tweede Kamer. De middag start om 14.15 uur. Rond 15.00 uur zal Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aanwezig zijn, om in gesprek te gaan met de aanwezigen. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

>> SGP Tweede Kamerlid van der Staaij bezoekt zorgcentrum 'de Vliedberg'

20 augustus 2012

De SGP komt naar Goeree-Overflakkee

Op 12 september zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen en voor de tweede keer op rij voert Kees van der Staaij de kandidatenlijst van de SGP aan. Op D.V. 28 augustus is er een verkiezingsbijeenkomst in Middelharnis die u niet mag missen. Iedereen van harte welkom. ‘We beleven verwarrende tijden. Er is veel onderzekerheid over de toekomst. De economie hapert en de werkloosheid neemt toe. Mensen kunnen amper hun huis verkopen en ouderen vragen zich af of hun pensioen overeind blijft. De overheidsbegroting laat tekorten zien. Schulden stapelen zich op en bezuinigingen werpen hun schaduw vooruit. De welvaartsdaling is beslist niet gering. Zij raakt alle burgers in de portemonnee. Maar het morele verval baart minstens zoveel zorgen’, aldus SGP-leider Kees van der Staaij.

>> De SGP komt naar Goeree-overflakkee

25 juli 2012

Energieprojecten GO krijgt aandacht van ministerie Infrastructuur en Milieu

Een breed samengesteld gezelschap met daaronder de SGP-wethouders Tollenaar en Koningswoud, ambtenaren en Deltawind, ontvingen op woensdag 18 juli de ministeriële afvaardiging Infrastructuur & Milieu. Wethouder Tollenaar, regionaal portefeuillehouder duurzaamheid, verwelkomde de gasten in het gemeentehuis van Goedereede, waarna beleidsambtenaar Lennard Seniese (ISGO) de energievisie toelichtte.
>> Energieprojecten GO krijgt aandacht van ministerie Infrastructuur en Milieu...

25 juli 2012

Goereesebrug in N57 voor alle scheepvaart weer (beperkt) bediend

De Goereesebrug in de N57 ter hoogte van het Haringvliet wordt vanaf 26 juli weer beperkt bediend. De brug gaat drie keer per dag open voor de scheepvaart. Eén keer bij hoog water voor schepen met grotere diepgang. Vanaf 4 augustus zijn de normale bedieningstijden weer van kracht. De doorvaarthoogtebeperking van 14m boven NAP vervalt hierbij. Het wegverkeer blijft in twee richtingen rijden over het weggedeelte richting Zeeland.
De Goereese SGP-fractie stelde al eerder vragen over dit onderwerp en wees in haar vragen ondermeer op de economische schade voor scheepvaartbedrijven en recreatie
>> Goereesebrug in N57 voor alle scheepvaart weer (beperkt) bediend...
>> Eerdere vragen van de SGP-fractie over Goereesesluis

25 juli 2012

Publiekversie economische visie Kop van Goeree

De economische visie “nieuw economische elan” met bijbehorend uitvoeringsprogramma is in november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Via de onderstaande animatie (link) kunt u de publieksversie van de visie bekijken. Dit boekje geeft een inspirerend beeld van de aanwezige economische sectoren op de Kop van Goeree en hun ontwikkelkansen. De eigen identiteit van de Kop van Goeree staat hierbij als positieve kracht centraal.
>> Publiekversie economische visie Kop van Goeree...
>> Lees de publieksversie Economische Visie Kop van Goeree...

25 juli 2012

Expositie ‘Goedereede 700 jaar in kaart en prent’

De gemeente Goedereede organiseert samen met de heer J.L. Lokker een expositie van oude landkaarten en prenten in het kader van Goedereede 700 jaar. Van woensdag 8 augustus 2012 tot en met dinsdag 2 oktober 2012 is de expositie te bezichtigen in het gemeentehuis. Woensdag 8 augustus 2012 om 20.00 uur verzorgt wethouder Bert Tuk, portefeuillehouder kunst en cultuur, de officiële opening. Iedereen is hierbij van harte welkom! Het is 700 jaar geleden dat Goedereede stadsrechten kreeg van Gerard van Voorne. Ook werd de toren van Goedereede 500 jaar geleden opgeleverd. Ter gelegenheid van deze bijzonderheden is er op de bovenverdieping van het gemeentehuis van Goedereede een expositie ingericht. Deze laat aan de hand van topografische kaarten en prenten zien wat er in de loop van 700 jaar is veranderd.
>> Expositie ‘Goedereede 700 jaar in kaart en prent’...

11 juli 2012

SGP Goedereede publiceert SGP INFOBULLETIN

De commissie publiciteit van de SGP te Goedereede publiceerde afgelopen weekend weer haar verenigingsblad voor de leden en sympathisanten van de SGP in Goedereede. In dit blad staat een in memoriam ivm het overlijden van dhr. J. Klepper. Daarnaast is er aandacht voor de komende herindeling en verkiezingen. De uitgave is grotendeels fullcolor uitgegeven. Dit is mede mogelijk door de steun van de diverse adverteerders. In het voorwoord roept de redactie op om de SGP dit jaar 3 keer daadwerkelijk te steunen. Allereerst zijn er de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op 21 november kan de SGP weer gesteund worden met de eilandelijke verkiezingen. Daarnaast roept de redactie geinteresseerden op hun steun via het lidmaatschap van de SGP te geven.
>> SGP Infobulletin (pdf)...

09 juli 2012

Eerste paal voor tweede fase bouwplan Welgelegen te Ouddorp

Op vrijdag 29 juni sloeg wethouder Frans Tollenaar de symbolische eerste paal voor de tweede fase van het bouwplan Welgelegen. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van de toekomstige eigenaren. Met deze officiële handeling startte de realisatie van de tweede fase van het bouwplan Welgelegen. De tweede fase voorziet in 25 starterswoningen, 11 eengezinswoningen, 2 tweeonder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen. De woningen worden naar verwachting medio 2013 opgeleverd.
>> Eerste paal voor tweede fase bouwplan Welgelegen te Ouddorp...

5 juli 2012

Gemeenteraad stemt in met nieuwe huisvesting en benoeming raadsgriffier

In de raadsvergadering van 5 juli j.l. kwamen een aantal zaken m.b.t. de herindeling aan de orde. Eerder die avond was er met de gezamenlijke raden vergaderd rondom deze dossiers. Het gaat dan om de huisvesting van de nieuwe gemeente en het aanstellen van een raadsgriffier. De SGP-fractie is van mening dat het serviceniveau naar onze burgers op een hoog niveau moet blijven. Volgens Stuurgroepvoorzitter drs. S. Stoop is dat ook de bedoeling. 'Burgers die niet gemakkelijk naar het loket in Middelharnis kunnen worden in dat geval bezocht door de ambtenaren, zoals dat nu al gebeurd in sommige gemeenten in het kader van de WMO', zo bleek eerder die avond. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemt met de fusie is het van goot belang om de nieuwe gemeente zo goed mogelijk in de startblokken te zetten. De raad stemde in met de huisvesting en de benoeming van een nieuwe raadsgriffier voor de nieuwe gemeente Goeree-Oveflakkee. Lees verder de bijdrage van fractievoorzitter P.C. Grinwis over dit onderwerp…
>> Gemeenteraad stemt in met nieuwe huisvesting en benoeming raadsgriffier...

5 juli 2012

Breederveld beëdigd als raadslid

In de raadsvergadering van 5 juli j.l. werd de heer P. Breederveld benoemd als raadslid van de Gemeente Goedereede. Pieter is 42 jaar en is al 14 jaar in dienst bij dezelfde werkgever. Op dit moment is hij werkzaam als commercieel binnendienst medewerker van een internationaal opererend verhuurbedrijf, en werkt op een vestiging op de Maasvlakte. Tot vorig jaar diende hij de hervormde gemeente Goedereede als diaken. Nadat de eed was afgelegd, werd hij toegesproken door de burgemeester en fractievoorzitter P.C. Grinwis. Voor het verenigingsblad SGP INFOBulletin gaf hij onlangs een interview.
>> Breederveld beëdigd als raadslid...
>> Welkom namens de fractie...

4 juli 2012

Kandidaten SGP Goeree-Overflakkee op nieuwe website: www.sgpgo.nl

“Daad bij het Woord.” Daar wil de SGP op Goeree-Overflakkee voor staan. De SGP komt dan ook met een herkenbare kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. woensdag 21 november 2012. Kandidaten die daadwerkelijk de daad bij het Woord willen voegen. Op maandag 25 juni stemde de ledenvergadering van de Gemeentelijke Kiesvereniging SGP Goeree-Overflakkee unaniem in met de kandidatenlijst. Dit is te lezen op de nieuwe website van de SGP Goeree-Overflakkee. De SGP Goeree-Overflakkee komt met een lijst van maar liefst 50 kandidaten. De SGP GO is ook te volgen via Twitter: @SGP_GO
>> Kandidaten SGP Goeree-Overflakkee op nieuwe website: www.sgpgo.nl...
>> www.sgpgo.nl

3 juli 2012

Eerste Kamer stemt voor herindeling op Goeree-Overflakkee per 1 januari 2013

Op 3 juli 2012 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Met dit besluit is de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee per 1 januari 2013 een feit. De SGP fractie in Goedereede heeft zich altijd tegen de herindeling verzet. Hiervoor waren goede argumenten. Nu de Eerste Kamer dit besluit heeft genomen, zal de fractie zich constructief inzetten om de belangen van de inwoners van Goedereede te waarborgen in de nieuwe gemeente. Hierbij hoort een positief kritische houding. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad vinden plaats op D.V. woensdag 21 november 2012.
>> Eerste Kamer stemt voor herindeling op Goeree-Overflakkee...

3 juli 2012

Gemeente Goedereede en Blijvend Goed tekenen anterieure overeenkomst Dorpstienden

Op dinsdag 19 juni ondertekenden de gemeente Goedereede en ontwikkelaar Blijvend Goed een anterieure overeenkomst. Blijvend Goed realiseert aan de huidige Dorpstienden in Ouddorp een nieuwe parkeergarage, een nieuwe supermarkt en woningen. Met deze overeenkomst geven beide partijen aan dat de eerste fase van het project een stap dichterbij is gekomen. Blijvend Goed ontwikkelde de eerste fase van het plan Dorpstienden. De supermarkt wordt de nieuwe locatie voor Albert Heijn; hieronder komt een parkeergarage. Boven de supermarkt realiseert de ontwikkelaar acht startersappartementen en tien appartementen voor de vrije sector.
>> Gemeente Goedereede en Blijvend Goed tekenen anterieure overeenkomst Dorpstienden...

25 juni 2012

Eerste omgevingsvergunning ‘Nieuwe economische dragers’ verleend

Op maandag 25 juni verleende de gemeente Goedereede de eerste vergunning op basis van het beleid ‘Nieuwe economische dragers’. De vergunning was voor een theetuin en een minicamping bij de boerderij van de familie Keizer aan de Damweg in Stellendam. In december 2011 stelde de gemeenteraad het beleid ‘Nieuwe economische dragers’ vast. Het doel hiervan is om meer economische activiteiten toe te staan in het buitengebied.
>> Eerste omgevingsvergunning ‘Nieuwe economische dragers’ verleend...

13 juni 2012

In Memoriam - J. Klepper

Op 12 juni 2012 overleed de heer J. Klepper in de leeftijd van 64 jaar. De heer Klepper heeft ruim 26 jaar deel mogen uitmaken van de gemeenteraad van Goedereede. Vanaf 29 april 1986 zat hij voor de SGP onafgebroken in de raad van Goedereede. Eerst als wethouder en vanaf 21 november 1996 als raadslid. Vanaf juni 1995 tot de fusie in 2005, maakte hij deel uit van het Waterschap Goeree-Overflakkee. Vanaf dat moment werd hij Heemraad/loco-Dijkgraaf van het Waterschap Hollandse Delta. De heer Klepper ervaarde het als een roeping om raadslid te zijn voor de SGP en daarmee de beginselen van de SGP te vertalen naar de hedendaagse samenleving. Vanwege gezondheidsredenen trad de heer Klepper op 7 juni 2012 terug als raadslid.
>> In memoriam - J. Klepper...

08 juni 2012

Pieter Breederveld nieuw raadslid SGP Goedereede

GOEDEREEDE - Op donderdag 7 juni nam de SGP-fractie afscheid van hun gewaardeerde fractievoorzitter Hans Klepper, die om gezondheidsredenen is gestopt als raadslid. Dhr. P. (Pieter) Breederveld zal in de raadsvergadering van DV 5 juli beëdigd worden als nieuw raadslid voor de SGP. De heer Breederveld staat inmiddels ook op een verkiesbare plaats op de SGP concept verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee en was daarmee de aangewezen kandidaat voor de SGP in Goedereede. Door zijn nauwe betrokkenheid met zorginstellingen brengt hij veel ervaring mee op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
>> Pieter Breederveld nieuw raadslid SGP Goedereede...

08 juni 2012

Gemeente Goedereede slaagt ‘cum laude’ voor servicegerichtheid

Een extern bureau onderzocht bij 410 gemeenten in Nederland hoe zij verzoeken van inwoners afhandelen. Voor dit benchmarkonderzoek ‘Servicegerichtheid Nederlandse gemeenten’ beoordeelde een ‘mystery shopper’ de bereikbaarheid, de informatievoorziening en de dienstverlenendheid van de gemeente. De gemeente Goedereede scoorde zeer goed en eindigde daarmee op een gedeelde eerste plaats, samen met de gemeente Cuijk en de gemeente Geldermalsen. burgemeester Ger van de Velde-de Wilde: “Ik ben er erg trots op dat onze gemeente op de eerste plaats is geëindigd met zulke prachtige cijfers. Wij streven continue naar een optimale dienstverlening; uit dit onderzoek blijkt dat we hierin zeker geslaagd zijn”.
>> Gemeente Goedereede slaagt ‘cum laude’ voor servicegerichtheid...

07 juni 2012

Gouden penning bij afscheid Hans Klepper

Op 7 juni 2012, werd afscheid genomen van de heer J. Klepper, die om gezondheidsredenen zijn werk als raadslid moest stoppen. De heer Klepper heeft ruim 26 jaar deel mogen uitmaken van de gemeenteraad van Goedereede. Vanaf 29 april 1986 zat hij voor de SGP onafgebroken in de raad van Goedereede. Eerst als wethouder en vanaf 21 november 1996 als raadslid. Daarnaast had hij tal van andere functies binnen en buiten de SGP. Met een drietal toespraken van respectievelijk, de heer H. v.d. Meer (vanuit de gemeenteraad), de heer P.C. Grinwis (vanuit de SGP-fractie) en van de burgemeester mevr. G.J. van der Velde, werd stil gestaan bij zijn werk als raadslid. Voor het vele werk ontving hij vrijdagmorgen uit handen van de burgemeester de gouden gemeentepenning.
>> Gouden penning bij afscheid Hans Klepper...
>> Toespraak H.v.d. Meer namens de gemeenteraad (pdf)...
>> Toespraak P.C. Grinwis namens de SGP-fractie (pdf)...
>> Toespraak burgemeester mevr. G.J. v.d. Velde (pdf)...

31 mei 2012

Groenlabel van Wethouder Tollenaar (interview)

In de juninieuwsbrief voor Aandeelhouders van Eneco staat een interview van wethouder Tollenaar. Frans Tollenaar is geboren in 1955 en bracht zijn jeugd door in Zeeuws Vlaanderen. Van 1998 tot 2006 was hij voor de SGP/CU wethouder in de gemeente Borssele en in die hoedanigheid lid van de aandeelhoudersvergadering van het Zeeuwse energiebedrijf DELTA. Vanaf 2010 is Tollenaar (SGP)wethouder in de gemeente Goedereede. Als portefeuillehouder milieu van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) is hij verantwoordelijk voor energiebeleid en duurzaamheid.
>> Groenlabel van Wethouder Tollenaar (interview)...

30 mei 2012

Expositie van reformatorische kunstenaarsvereniging Korf in gemeentehuis Goedereede

De gemeente Goedereede organiseert in samenwerking met de reformatorische kunstenaarsvereniging Korf een kunstexpositie van het werk van vijf kunstenaars. Van dinsdag 12 juni 2012 tot en met maandag 6 augustus 2012 is de expositie te bezichtigen in het gemeentehuis. Dinsdag 12 juni 2012 om 20.00 uur verzorgt wethouder Bert Tuk, portefeuillehouder kunst en cultuur, de officiële opening. Iedereen is hierbij van harte welkom! Kunstenaarsvereniging Korf is een christelijke vereniging van ‘Kunstenaars op reformatorisch fundament’ en is eind 1999 opgericht. De vereniging Korf heeft als doel het onderlinge contact te bevorderen tussen beeldende kunstenaars die zich verbonden weten aan Gods Woord.
>> Expositie van reformatorische kunstenaarsvereniging Korf in gemeentehuis Goedereede...

23 mei 2012

Omgevingsvergunning nieuwbouw kerk Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Op maandag 14 mei verleende de gemeente Goedereede een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het kerkgebouw aan de Preekhillaan in Ouddorp. Op 22 mei overhandigde wethouder Frans Tollenaar de omgevingsvergunning aan de heer Lokker van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp. De gemeenteraad stelde op 13 oktober 2011 het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de kerk vast. Doordat er beroep werd aangetekend tegen het bestemmingsplan, kon de vergunning niet worden verleend. Op 3 mei 2012 verklaarde de Raad van State alle bezwaren ongegrond. Na deze uitspraak verleende de gemeente Goedereede de omgevingsvergunning voor nieuwbouw van de kerk in Ouddorp.
>> Omgevingsvergunning nieuwbouw kerk Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp...

23 mei 2012

Anterieure overeenkomst voor surfcentrum Brouwersdam

Op dinsdag 22 mei ondertekenden de gemeente Goedereede en het Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam een anterieure overeenkomst. Het Zeil- en Surfcentrum gaat het huidige centrum op de Kabbelaarsbank uitbreiden. Vanaf 28 mei ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam ontwikkelt een plan voor de uitbreiding van het huidige centrum aan de Kabbelaarsbank. De bedoeling is om verblijfsaccommodaties, sanitaire voorzieningen, watersportvoorzieningen, opslag, kleedruimten, leslokalen, kantoorruimte en een race-office te realiseren.
>> Anterieure overeenkomst voor surfcentrum Brouwersdam...

16 mei 2012

Leden Eerste Kamer kritisch op herindeling

Diverse leden van de Eerste Kamer hebben kritische vragen gesteld over de voorgenomen herindeling op Goeree-Overflakkee. Dat staat te lezen in een voorlopig verslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van Staat/Algemene zaken en Huis der Koningin. Voornamelijk partijen die zich eerder kritisch opstelden in de Tweede Kamer, stellen vragen aan de regering over de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oosflakkee. De verwachting is dat de vragen binnen een paar weken door de regering beantwoord zullen zijn.
>> Leden Eerste Kamer kritisch op herindeling...
>>Vragen Eerste kamer over herindeling Goeree-Overflakkee (pdf)...

10 mei 2012

Gemeente draagt bij in leefcomfort zorgcomplex

De gemeente Goedereede investeert in speciale badkamers in gebouw C van het nieuwe zorgcomplex aan de Hogepad in Ouddorp. Hierdoor kunnen senioren zich optimaal bewegen en hun zelfredzaamheid behouden. Op het terrein van de Vliedberg aan de Hogepad te Ouddorp startte de bouw van het nieuwe zorgcomplex in april 2012. De eerste woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2013 opgeleverd. Het oude zorgcentrum voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Woningbouwvereninging Beter Wonen realiseert de bouw van de eerste fase van 'gebouw C'. Dit gebouw bestaat uit 22 appartementen voor senioren.
>> Gemeente draagt bij in leefcomfort nieuw zorgcomplex...

09 mei 2012

Drs. B. Marinussen wordt gemeentesecretaris GO

De naam van de beoogd gemeentesecretaris van de nieuw te vormen gemeente Goeree-Overflakkee is bekend. Het is de 55–jarige drs. Boudewijn Marinussen. Op 1 mei hebben de colleges van B&W van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee hiertoe besloten. Marinussen zal zich vanaf 1 augustus a.s. als projectleider/beoogd gemeentesecretaris gaan inzetten voor de opbouw van de nieuwe eilandgemeente. Op 1 januari 2013 zal hij als gemeentesecretaris/algemeen directeur de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee leiden.
>> Drs. B. Marinussen wordt nieuwe gemeentesecretaris GO...

09 mei 2012

Bezuinigingen in de zorg bieden kansen

Op dinsdag 8 mei startte de SGP in Goedereede officieel het jaar met het thema: 'Oog voor elkaar - Christelijke saamhorigheid in crisistijd'. Dhr. Weerheim, adviseur dienstverlening zorg van Eleos, gaf deze avond aan wat het belang is van de identiteitgebonden zorg, voor met name Goeree-Overflakkee. Eleos is een landelijke werkende GGZ-instelling, maar heeft op sommige plaatsen extra accenten. Zo is de positie in de gemeente Goedereede sterk door de vestiging van de Mekkerstee. Na zijn uiteenzetting was er een stevige discussie in de zaal over diverse stellingen.

>> Bezuinigingen in de zorg bieden kansen...

07 mei 2012

Binnenkort weer zeven starterswoningen in Stellendam

Op maandag 7 mei ondertekenden de gemeente Goedereede en aannemersbedrijf Van den Nieuwendijk uit Stellendam een overeenkomst. Van den Nieuwendijk wil zeven starterswoningen realiseren achter de Molenkade in Stellendam. Met de overeenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het project. Vanaf 14 mei 2012 liggen de stukken in het kader van de te voeren ruimtelijke procedure ter inzage. De gemeente ziet het belang in van de starterswoningen en gaat ervan uit dat de bouw na de zomervakantie kan starten. Voor de verkoop van deze zeven starterswoningen organiseert Van den Nieuwendijk wederom een lotingsprocedure.

>> Binnenkort weer zeven starterswoningen in Stellendam...

27 april 2012

Welkom op DV 8 mei - oog voor elkaar!

Niet alleen de Rijksoverheid, maar ook gemeenten worstelen in toenemende mate met de spanning tussen dalende begrotingen en stijgende maatschappelijke lasten. Dan denken we aan de bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening en de decentralisatie van de jeugdzorg, de versobering van de persoonsgebonden budgetten en zovele andere onderwerpen. Op 8 mei start de SGP in Goedereede met het jaarthema: 'Oog voor elkaar!, christelijke saamhorigheid in crisistijd'. U bent van harte welkom op DV dinsdag 8 mei waar dhr. E. Weerheim e.e.a. zal toelichten vanuit de zorg van Eleos en mevr. Witvliet als beleidsambtenaar van de gemeente Goedereede dat zal doen vanuit het overheidsperspectief. Plaats: Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Aanvang: 20.00 uur. Graag tot ziens!
>> Oog voor elkaar - Christelijke saamhorigheid in crisistijd...

25 april 2012

Dodenherdenking en overdracht oorlogsmonument in Ouddorp

In de gemeente Goedereede vinden op 4 mei jaarlijks de dodenherdenking en de overdracht van het oorlogsmonument plaats. Iedereen is hierbij van harte welkom. De herdenking en de overdracht vinden plaats bij het monument aan de hoek van de Dorpsweg/Hazersweg in Ouddorp. Vanaf 19.15 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen bij Zalencentrum Dorpstienden. Hier vandaan wordt er een stille tocht gelopen naar het monument. Elk jaar dragen leerlingen van groep 8 van de basisscholen OBS de Westhoek en School met de Bijbel “Koningin Beatrix” uit Ouddorp het oorlogsmonument over aan leerlingen van groep 7. De scholen besteden aandacht aan de herdenking in de klas. De gemeente wil de jeugd betrokken houden, zodat de slachtoffers van toen en nu niet vergeten worden.
>> Dodenherdenking en overdracht oorlogsmonument in Ouddorp...

25 april 2012

Raadsstukken Goedereede eenvoudig te raadplegen via iPad

Voor iPad gebruikers is er een nieuwe gratis service gelanceerd; de app RaadDigitaal. Zo kan iedereen met een iPad betrokken blijven bij de vergaderingen en beleidsbeslissingen van onder andere de gemeente Goedereede. Via de speciaal ontwikkelde app RaadDigitaal wordt de openbare raadsinformatie automatisch gepubliceerd op de iPad. Inmiddels zijn al meer dan 150 gemeentes aangesloten. Dankzij de app is de informatie eenvoudig te raadplegen. Oom de raadsleden zullen vanaf deze maand de iPad gaan gebruiken voor hun vergaderingen. Dit is een grote stap om papierloos te gaan vergaderen.
>> Raadsstukken Goedereede eenvoudig te raadplegen via iPad...

18 april 2012

Tweede Kamer stemt voor herindeling Goeree Overflakkee

Nadat eerst maandagmiddag en -avond de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich had uitgesproken voor de fusie van de vier gemeente op Goeree-Overflakkee, stemde de Tweede Kamer dinsdag in met deze omstreden herindeling. De fracties van de SGP, ChristenUnie, SP en PVV zagen liever dat Goedereede zelfstandig bleef en stemden dus tegen het voorliggende wetsvoorstel.
>> Tweede Kamer stemt voor herindeling Goeree Overflakkee...

4 april 2012

Bij kamerleden leven meer dan 100 vragen over herindeling

Nadat de vaste Tweede Kamercommissie van Binnenlandze Zaken op 23 een bezoek had gebracht, bleven er meer dan 100 vragen over bij de kamerleden. 'De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid', zo lezen we in de aanhef van het verslag. Het wetgevingsoverleg is gepland op maandag 16 april (16.00 uur).
>> Bij kamerleden leven meer dan 100 vragen over herindeling...
>> Vragen kamercommissie over herindeling (pdf)

27 maart 2012

Een goede start voor de allerjongsten op Goeree-Overflakkee!

Op dinsdag 27 maart 2012 ondertekenden de vier gemeenten van Goeree-Overflakkee en diverse betrokken partners het convenant voor de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door deze samenwerking krijgen alle kinderen op Goeree-Overflakkee de kans zich optimaal te ontwikkelen. Op dinsdag 27 maart werden op symbolische wijze handtekeningen gezet onder de intenties en afspraken met betrekking tot de uitvoering van de VVE. Namens de vier gemeenten ondertekende wethouder Peter Feller, portefeuillehouder jeugd en maatschappelijke ontwikkeling, het convenant.
>> Een goede start voor de allerjongsten op Goeree-Overflakkee!...

23 maart 2012

Kamerleden in gesprek met burgers over herindeling

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bracht op vrijdag 23 maart 2012 een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee. Het bezoek vondt plaats in het kader van de behandeling van een wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharmis en Oostflakkee. Aansluitend was er vanaf 14:30 uur in recreatiecentrum De Staver te Sommelsdijk een hoorzitting over de herindeling. Daarin spraken de leden met groepen burgers, organisaties, en de colleges van B&W en gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Kamerleden gingen eerder die morgen in gesprek met burgers in Ouddorp. Naast het burgercomite herindeling Nee, sprak 's middags burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde de commissie toe.
>> Inspraakreactie burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde...

19 maart 2012

Kom ook naar de hoorzitting op 23 maart in De Staver over de herindeling

Alle inzet van de gemeente Goedereede en andere organisaties ten spijt, is het wetsvoorstel tot de vorming van één gemeente Goeree-Overflakkee inmiddels bij de Tweede Kamer beland. Als onderdeel van de procedure tot behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer brengt de vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op vrijdag 23 maart aanstaande een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee. Wij roepen u op om tijdens de hoorzitting van de vaste commissie Binnenlandse Zaken aanwezig te zijn! De hoorzitting vindt plaats op 23 maart om 14.30 uur in De Staver te Middelharnis.
>> Kom ook naar de hoorzitting op 23 maart in De Staver over de herindeling...

13 maart 2012

Goedereede verzoekt Tweede Kamer wetsvoorstel herindeling te verwerpen

Onlangs is het wetsvoorstel tot herindeling van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee aan de Tweede Kamer aangeboden. De vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer bood de betrokken gemeenten de gelegenheid om commentaar in te zenden op het wetsvoorstel. De gemeente Goedereede maakte van deze gelegenheid gebruik om te verzoeken het wetsvoorstel te verwerpen of in ieder geval de gemeente Goedereede buiten de herindeling te houden. Naar aanleiding van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot één gemeente Goeree-Overflakkee, zond Goedereede opnieuw een reactie naar Den Haag. De vele eerder verzonden brieven konden het herindelingsproces tot nu toe niet stoppen, dit tot ontstemming van Goedereede.
>> Goedereede verzoekt Tweede Kamer wetsvoorstel herindeling te verwerpen...
>> Brief aan vaste commissie Binnenlandsezaken... (pdf)
>> Bijlagen brief aan vaste commissie Binnenlandsezaken...(pdf)

13 maart 2012

Weer 25 starterswoningen op de markt

De gemeente Goedereede en woningbouwvereniging Beter Wonen realiseren 113 woningen in Ouddorp. De tweede fase omvat 42 koopwoningen. Op 8 maart organiseerden de gemeente en de woningbouwvereniging een loting voor de toewijzing van de koopwoningen uit de tweede fase van het plan Welgelegen. Tussen het Smalle Einde, de Havenweg, de Waterweg en de Bosweg in Ouddorp bouwt aannemingsbedrijf Boeter uit Middelharnis 42 koopwoningen. De tweede fase van het plan voorziet in 25 starterswoningen, 11 eengezinswoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen, alle bedoeld voor de verkoop.

>> Weer 25 starterswoningen op de markt...

23 februari 2012

Petitie tegen herindeling

De Stichting Herindeling NEE! Burgercomité Goedereede heeft nu ook bedrijven èn organisaties binnen de gemeente Goedereede benaderd met een oproep om hun stem te laten horen tegen de herindeling. Door aandacht te vragen voor de extra kosten, die na een herindeling voelbaar zullen zijn voor deze organisaties, hopen zij een nog bredere steun te krijgen voor hun protest tegen deze van boven opgelegde geldverslindende herindeling. Vorige week werd huis-aan-huis een brief verspreidt waarbij burgers die tegen de herindeling zijn werden opgeroepen de petitie te ondertekenen. Dit kan ook via internet.

>> Petitie tegen herindeling...
>> Onderteken de petitie digitaal...

17 februari 2012

Zes ton subsidie voor visserijsector in Goedereede

Drie visserijprojecten in Goedereede ontvangen in het kader van verduurzaming in visserijregio´s zes ton subsidie van de rijksoverheid. Het betreft innovatieprojecten voor de pulsvisserij door de GO 48 en SL 42 en een bulbsteven voor de SL 27 plus een samenwerkingsproject voor verbetering van de structuur van visserijbedrijven. De SGP-fractie is blij met deze subsidie voor de diverse projecten. 'Hiermee krijgt de visserijsector een groot impuls', aldus raadslid P.C. Grinwis. Al eerder haalde de visserijsector, in samenwerking met de gemeente, subsidies binnen voor de versterking van de visserijsector in de gemeente. Eerder drong de SGP-fractie aan om aandacht te vragen voor de verduurzaming van de visserijsector.

>> Zes ton subsidie voor visserijsector in Goedereede...

17 februari 2012

Tweede fase Welgelegen in Ouddorp van start

De SGP-fractie is blij dat er inmiddels uitzicht is op de bouw van de 2e fase van het unieke bouwplan: 'Welgelegen' in Ouddorp. in 2011 starte de bouw van de eerste fase. Er was veel belangstelling en velen moesten worden teleurgesteld. In de tweede fase zullen 25 starterswoningen, 11 eensgezinswoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande huizen gebouwd worden. De SGP-fractie in Goedereede heeft zich altijd ingezet voor het bouwen voor eigen inwoners en hoopt dat veel inwoners van de gemeente Goedereede hier hun woning krijgen.

>> Tweede fase Welgelegen in Ouddorp van start...

17 februari 2012

Wethouder neemt boekjes archeologische opgravingen Oostdijk in ontvangst

Op maandag 13 februari nam wethouder F.J. Tollenaar (SGP) twee boekwerkjes in ontvangst over de archeologische opgravingen bij de Oude Oostdijk. „Als portefeuillehouder Cultureel Erfgoed ben ik zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Ik zeg zelf altijd: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Deze boeken zijn niet alleen voor ons van belang, maar ook voor de generaties die na ons komen. In het gebied rond Goedereede zijn meer plaatsen die archeologisch interessant zijn, maar de waarde van deze opgraving bij Oude Oostdijk is bijzonder groot”, aldus Tollenaar.

>> Oude Oostdijk is een bloeiende havenplaats geweest...

15 februari 2012

Herindelingsvoorstel aangeboden aan Tweede Kamer

Op maandag 13 februari werd bekend dat het herindelingsvoorstel voor de fusie van de vier gemeenten op het eiland is aangeboden aan de Tweede Kamer. De gemeenteraad van Goedereede heeft zich eerder diverse keren uitgesproken geen voorstander te zijn van herindeling en vindt dat de gemeeente Goedereede zelfstandig zou moeten blijven. De raad acht dat Goedereede voldoende bestuurskracht heeft en is bovendien financieel gezond. In de memorie van toelichting wordt dit ook bevestigd. Desondanks vindt het kabinet dat de fusie doorgang moet vinden. Met het indienen van dit wetsvoorstel is de democratie van de Tweede Kamer aanzet. De verwachting is dat aan het einde van het tweede kwartaal het parlement een besluit neemt.

>> Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel herindeling Goeree-Overflakkee...
>> Wetsvoorstel herindeling (pdf)...

14 februari 2012

Visserijgemeenten sturen brandbrief naar staatsecretaris

Vandaag verzond het Bestuurlijk Platform Visserij een brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake de innovatie in de visserijsector. De sector is van harte bereid om te investeren in een snelle overgang naar de pulsvisserij, maar is daarvoor afhankelijk van een politiek besluit om het aantal ontheffingen uit te breiden. De onderzoeksresultaten tot nu toe zijn positief. Zo levert pulsvissen niet alleen een hogere vangstopbrengst op, maar is deze innovatieve manier van vissen ook beter voor het dieren- en bodemwelzijn. Ook leidt pulsvissen tot een jaarlijkse brandstofbesparing van 50%. Al eerder werden door diverse fractie in Goedereede vragen gesteld over deze problematiek.

>> Visserijgemeenten sturen brandbrief naar staatsecretaris...

2 februari 2012

Herdenking Watersnoodramp 1953 bij monument Stellendam

Op 1 februari was het 59 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. Ook de gemeente Goedereede werd zwaar getroffen. Op woensdag 1 februari 2012 herdacht d e gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam. Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde hield een toespraak. Vervolgens legde het college van burgemeester en wethouders een krans bij het monument. Hierna was er gelegenheid voor iedereen om bloemen bij het monument te leggen. Daarna werd er één minuut stilte gehouden.

>> Toespraak burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde...

26 januari 2012

Behandeling herindeling in Tweede Kamer mag geen schijnvertoning worden

De gemeenteraad van Goedereede nam donderdag 26 januari een motie aan waarin de raad haar zorgen uitspreekt over de ingangsdatum van een mogelijk fusie van de 4 gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee. De motie werd ingediend door de 4 partijen (SGP, VGB, PvdA en ChristenUnie), die herindeling niet zien zitten. Indien onverhoopt het wetsvoorstel inzake gemeentelijke herindeling van Goeree-Overflakkee daadwerkelijk bij de Tweede Kamer wordt ingediend wordt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgeroepen de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling van Goeree-Overflakkee vast te stellen op 1 januari 2014. Hiermee wil Goedereede voorkomen dat de behandeling in de Tweede Kamer een schijnvertoning wordt en er nodeloos veel geld over de balk wordt gegooid.

>> Behandeling herindeling in Tweede Kamer mag geen schijnvertoning worden...
>> Tekst van de motie - Ingangsdatum onverhoopte gemeentelijke herindeling Goeree-Overflakkee....

25 januari 2012

Wethouder Tollenaar overhandigd sleutels Oosterpark

Projectontwikkelaar De Koning Wessels Vastgoed realiseert een bouwplan met 51 woningen; Oosterpark. Op donderdag 19 januari was de oplevering van fase één van het Oosterpark. Er werden 13 appartementen en 3 woningen opgeleverd. Oosterpark biedt ruime appartementen en vrijstaande en geschakelde woningen. Van de 15 appartementen zijn al 13 verkocht. De eerste bewoners namen begin oktober hun intrek in de nieuwe en energiezuinige woningen. Wethouder Frans Tollenaar overhandigde tijdens de oplevering van de eerste fase de sleutel aan de heer en mevrouw Aleman.

>>Wethouder Tollenaar overhandigd sleutels Oosterpark...

19 januari 2012

SGP Kamerlid Elbert Dijkgraaf wil dat er meer visdagen komen

Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP Tweede Kamer fractie vindt dat er meer visdagen moeten komen voor de vissers. Eindelijk mag er meer opgevist worden, maar door regelgeving mogen de vissers minder dagen vissen...

>> Video met Elbert Dijkgraaf...

18 januari 2012

Herdenking watersnoodramp 1953

Op 1 februari is het 59 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. Ook de gemeente Goedereede werd zwaar getroffen. Op woensdag 1 februari 2012 herdenken wij de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat te Stellendam. De aanvang is om 19.00 uur. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.
In een film is te zien hoe Borne Ouddorp heeft geholpen bij de Watersnoodramp in 1953.

>> Herdenking watersnoodramp 1953
>> Film: Borne helpt Ouddorp bij Watersnoodramp 1953

13 januari 2012

Human (SGP) blij dat polder Zuiderdiep voor agrarisch gebruik in tact kan blijven

In het Eilanden Nieuws van deze week toonde fractielid T. Human zich in zijn nopjes over het niet doorgaan van de DeltaNatuurplannen voor de Zuiderdiep. Hij zegt o.a.: “Ik mocht destijds, namens de raad, in de provinciale Statencommissie voor natuur en milieu, over dit onderwerp inspreken. Een pleidooi dat wellicht ook een heel klein beetje heeft bijgedragen aan deze gunstige beslissing”.

>> Human (SGP) blij dat polder Zuiderdiep voor agrarisch gebruik in tact kan blijven
>> Bekijk de video, waarin de heer Human eerder zijn zorgen uitspreekt over dit onderwerp!

5 januari 2012

2012: Uitdagend en bijzonder jaar

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op donderdag 5 januari in sport- en zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp hield burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde, de traditionele Nieuwjaarstoespraak. Daarin zegt ze over de jaarwisseling: "Ik wil iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen dat wij kunnen terugzien op een redelijk goed verlopen jaarwisseling met slechts een paar calamiteiten en niet al te veel schade. Dit is mede te danken aan de ambtelijke inzet vooraf om het draaiboek voor de jaarwisseling uit te voeren. Maar ik bedank ook de politie en de drie blusgroepen van Ouddorp, Stellendam en Goedereede voor hun inzet, en de buitendienst van de gemeente voor het vele extra werk in het weekend".

>> 2012: Uitdagend en bijzonder jaar...

>> Lees eerdere artikelen in het nieuwsarchief

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter