SGP Goedereede

vanuit de SGP-Jongeren

De SGP Jongeren zijn altijd actief...

2010-2 SGPJ Goedereede organiseert voor jongeren

Niemand zal het ontgaan zijn dat de nieuwe regering reeds is bedigd en daarmee een feit is. Een lang formatieproces is hieraan voorafgegaan, waarbij veel strubbelingen en hobbels uit de weg geruimd dienden te worden.

2010-1 SGPJ Goedereede heeft hart voor Goedereede

Sedert het verschijnen van het vorige Infobulletin is weer een heel aantal activiteiten georganiseerd door de SGP-jongeren van Goedereede. Vanzelfsprekend is hierbij de aandacht voornamelijk op de jongeren in de gemeente gericht geweest. SGP-jongeren Goedereede vindt het uitermate belangrijk dat de jeugd betrokken is (of alsnog raakt) bij de politiek. Deze overtuiging is dan ook ten uitvoering gebracht in de achterliggende periode, beginnend bij het organiseren van een avond over alcohol- en drugsproblematiek in de gemeente en eindigend bij het beleggen van een enerverend verkiezingsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

2009-2 SGPJ Goedereede wint jonge hondenprijs!"

De SGP-jongeren Goedereede hebben ook dit jaar weer hun spreekwoordelijke steentje bijgedragen aan de ontplooiing van het politieke gedachtegoed dat de SGP eigen is. Geheel op eigentijdse wijze hebben zij actuele vraagstukken gelanceerd. Onderwerpen zoals De kredietcrisis, wat merken we ervan? zijn hierbij niet uit de weg gegaan.

2009-1 "identiteit, vasthouden of loslaten?"

Rust en ruimte, staat er op de borden vermeld wanneer u de gemeente Goedereede binnenrijdt. Gelukkig mogen wij als inwoners en de vele toeristen die onze gemeente bezoeken dit ook zo ervaren. De gemeente Goedereede staat al jarenlang bekend om zijn rust en ruimte. Vele toeristen komen van ver om dit ook te ervaren. Ouddorp mag zich al een jaar lang beste badplaats van Nederland noemen. Zou dit komen door de prachtige boulevard die Ouddorp heeft of door het geweldige uitgaansleven die vele jongeren naar Ouddorp trekt? Of zou het door de openstelling van alle winkels in het dorpscentrum op zondag komen? Gelukkig niet, deze zaken om toeristen te trekken zijn niet of nauwelijks te vinden in Ouddorp. Toch is Ouddorp tot badplaats van het jaar uitverkozen. Waarom? De rust die er geproefd wordt is voor velen belangrijker dan de eerder genoemde zaken.

2008-2 "SGP Jongeren laten van zich horen!"

Ook het afgelopen jaar hebben de SGP-jongeren weer duidelijk van zich laten horen. Op verschillende manieren hebben we als jonge SGPers ons geluid ten gehore gebracht. Zo hebben we aandacht gevraagd voor de ontpoldering van de polders van Stellendam en de huizenbouw in Ouddorp. Verder hebben we van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ons geluid te laten horen op de jongerenavond van de gemeente Goedereede op 10 oktober j.l.

2008-1 "jonge raadsleden in Goedereede!"

SGP-jongeren verzorgden gastles voor basisschoolleerlingen SmdB Koningin Beatrix te Ouddorp - groep 8

2008-1 "Ledenaantal SGP-jongeren Goedereede groeit!"

De laatste tijd hebben de SGP-jongeren van Goede-reede flink van zich laten horen. Sinds het vorige Infobulletin verscheen, zijn er weer twee avonden gehouden.

2006-1 "Verkilling van de maatschappij is deels te wijten aan verzekeringen"

Op vrijdag-avond 16 december organiseerden de SGP-jongeren van Goedereede in Eben-Hazer een openbare vergadering over het nieuwe zorgstelsel. Als eerste sprak dhr. W.M.J. de Wildt, fractiemedewerker van de SGP in de Tweede Kamer, over het ontstaan van de nieuwe Zorgverzekeringswet en over de verschillen met de oude situatie. Vervolgens ging ds. P. Korteweg, predikant van de Hervormde Gemeente (i.h.v.) van Melissant, in op het thema 'gemoedsbezwaard'.

2006-1 SGP-Jongeren Goedereede in Brussel

Op woensdag 30 november jl. waren we met 15 SGP-jongeren n ouderen van Goedereede te gast bij het Europees Parlement in Brussel. Na een lange reis kregen we een rondleiding van een gids door de stad Brussel en brachten we een bezoek aan de eurofractie SGP Christenunie en de grote vergaderzaal in het Europees Parlement.

2005-1 Secretaris SGP-jongeren te gast bij jubileum

Op 30 april 2005 was Arjan van Wijk te gast in Den Haag ter gelegenheid van het regerings jubileum van Koningin Beatrix. Een impressie...

2004-1 Terugblik seizoen 2003-2004

De onderstaande stukjes tekst zijn een korte weergave van het vergaderseizoen 2003-2004 van de Staatkundig Gereformeerde Studievereniging 'Husa' te Goedereede.

2002-2 SGP-Jongeren Goedereede

Wanneer u dit leest ligt de zomer van 2002 alweer achter ons. Een tijd waarin de meesten van u wellicht vakantie genoten hebben. Een periode van rust in een turbulente tijd. De verkiezingen liggen alweer ver achter ons, een politieke aardverschuiving heeft plaats gevonden, een kabinet is gevormd. Wim Kok gaat met pensioen en Jan-Peter Balkenende is inmiddels ingeburgerd als premier. De LPF kwam met een historisch aantal zetels (26) in de Tweede Kamer.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter