SGP Goedereede

Actueel Video Nieuws SGP-Goedereede

28 augustus 2012

Geen doorsnee campagnedag voor SGP op Goeree-Overflakkee

“Vandaag was geen doorsnee campagnedag.” Zo omschreef SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zijn bezoek aan Goeree-Overflakkee. Bij De Vliedberg in Ouddorp stond de NOS onverwacht op de stoep, telefoons rinkelden onafgebroken, van de folderactie in Middelharnis kwam niets meer terecht, de beveiliging kwam opdraven en ’s avonds verliet de SGP-voorman voortijdig zijn eigen verkiezingsbijeenkomst om naar de Hilversumse studio te gaan.

>> Filmimpressie van bezoek v.d. Staaij aan zorgcentrum 'de Vliedberg'

19 januari 2012

SGP Kamerlid Elbert Dijkgraaf wil dat er meer visdagen komen

Kamerlid Elbert Dijkgraaf van de SGP Tweede Kamer fractie vindt dat er meer visdagen moeten komen voor de vissers. Eindelijk mag er meer opgevist worden, maar door regelgeving mogen de vissers minder dagen vissen...

>> Video met Elbert Dijkgraaf...

1 juni 2010

In gesprek met Wethouder F.J. Tollenaar

Op 25 maart werd de heer F.J. Tollenaar door de SGP-fractie voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Goedereede. Inmiddels is hij een aantal maanden aan de slag. Voor de webredactie aanleiding om met hem te spreken over zijn achtergrond en ervaringen in de politiek. Hij is er zeker van bewust om de jongeren vast te houden voor de gemeente. Ook staat hij een integrale aanpak voor die binnen de economie belangrijk is en die Ruimtelijke vertaald moeten worden. Daarbij is uniformiteit noodzakelijk.

>> Video interview met wethouder Tollenaar

19 maart 2010

SGP Tweede Kamerfractie op werkbezoek op de Mekkerstee Ouddorp

De SGP stak de handen uit op vrijdag 19 maart 2010 de biologische zorgboerderij De Mekkerstee in Ouddorp. Deze boerderij is een zogenaamd arbeidstrainingscentrum. Mensen met allerlei (psychische) problemen kunnen er terecht voor een zinvolle dagbesteding en als opstapje om weer elders aan het werk te gaan. De Mekkerstee is een biologische geitenboerderij. Met het bezoek aan die boerderij wil de Kamerfractie van Bas van der Vlies ook een hart onder de riem steken van de geitenboeren die het in de afgelopen maanden erg zwaar hebben gehad als gevolg van de gevolgen van de q-koorts. Bas van der Vlies hielp een handje in de stal, samen met landbouwmedewerker Hans Maljaars en de voorlichter. Kees van der Staaij rende als kelner heen en weer tussen de keuken en het restaurant. De andere medewerkers waren uitgezwermd over de kaasmakerij, de inpakafdeling en de keuken.

>> SGP Tweede Kamerfractie op werkbezoek op de Mekkerstee Ouddorp

3 maart 2010

Interviews rondom de gemeenteraadsverkiezingen van TV-Goeree

Een aantal lijsttrekkers geven een reactie op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. Ook wethouder Admiraal komt aan het woord. Hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. 40 jaar heeft hij zich ingezet voor het openbaar bestuur. De SGP is veruit de grootste partij in Goedereede, nu gevolgd door het VGB dat 3 zetels mag gaan bezetten.

>> Interviews rondom de gemeenteraadsverkiezingen van TV-Goeree

17 februari 2010

Interview met SGP wethouder Admiraal

SGP wethouder Ton Admiraal gaat in op diverse vragen. Na zijn 40 jarige periode in het openbaar bestuur te hebben gewerkt, als raadslid en daarna als Wethouder van Oud-Beijerland en Goedereede, hoopt hij van zijn rust te kunnen genieten. In zijn bijdrage feliciteerd hij ook oud-collega Cornelis Visser, die benoemd is tot burgemeester van gemeente Twenterand...

>> Interview met SGP wethouder Admiraal
>> Wethouder Admiraal over bouwen in de gemeente (o.a Vliedberg)

17 februari 2010

Interview met jonge kandidaten op SGP kanditatenlijst gemeenteraad

De twee jonge kandidaten op de SGP kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart gaan, nadat ze zich hebben voorgesteld in een interview olv Pieter Tanis, in op een aantal stellingen. Wat is de visie van de SGP en hoe kijken de nummers 5 en 6 hier tegenaan. Waarom zo tegen herindeling? Hoe kijkt de SGP tegen brede scholen aan, hoe gaat de SGP om met sport en wat vindt de SGP van de economie in onze gemeente. U kunt het allemaal zien op bijgaande video.

>> Interview met Corné Grinwis en Huibert Slingerland

5 februari 2010

SGP is geen voorstander van ontpoldering Zuiderdieppolder

SGP-Raadslid T. Human is, evenals de fractie, al vanaf het begin tegen het ontpolderen geweest van de Zuiderdieppolder. Een polder van ca. 400 ha. Delta Natuur wil deze polder graag toevoegen aan het rijtje natte natuur. De SGP is zowel plaatselijk als landelijk tegen het ontpolderen. Zeker als het dan ook nog eens vruchtbare landbouwgrond betreft. Bijna 1 miljard mensen hebben te weinig voedsel op aarde. Niet dat de SGP de illusie heeft met deze 400 ha. dit op te kunnen lossen, maar moreel getuigd het niet van rentmeesterschap.

>> SGP'er Human over de mogelijke ontpoldering van de Zuiderdieppolder

8 januari 2010

SGP-jongeren presenteerden eigen programma: Hart voor Goedereede

De SGP jongeren presenteerden op de nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen 8 januari 2010 hun verkiezingspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Het jongerenprogramma heeft de titel: 'Hart voor Goedereede' meegekregen. In het programma gaan de jongeren in op betaalbare starterswoningen, de zelfstandigheid van de gemeente en het behoud van de identiteit van de gemeente. Daarnaast moeten de hulpdiensten altijd optijd aanwezig zijn en pleiten dan ook voor een eigen ambulancepost en adequeate voorzieningen voor de brandweer. Een programma met tien concrete punten waarmee de betrokkenheid met de gemeente vanuit de slogan: principieel en betrokken duidelijk naar voren komt.

>> SGP jongeren presenteerden eigen programma: Hart voor Goedereede

3 december 2009

SGP-fractievoorzitter content met uitvoering motie vergunningvrij bouwen

Op 30 september diende de SGP-fractie een motie in, waarin het college werd gevraagd om te regelen dat burgers van Goedereede, vergunningvrije bouwerken tegelijkertijd met nieuwbouw kunnen bouwen. Voorheen was het zo, dat burgers eerst hun bouwwerk gereed moesten melden en de dag erna pas begonnen mag worden met vergunningvrij te bouwen. Hierdoor maakten burgers onnodig kosten, want muren ed moesten weer worden weggebroken, fundering moest weer gestort worden enz. Het college heeft de motie, die raadsbreed werd gesteund, overgenomen. De regelgeving is op 1 december ter kennisgeving gezonden aan de raadscommissie GrondGebiedZaken van de gemeente Goedereede. Inmiddels wordt er al mee gewerkt.

>> Video-interview over motie vergunningvrij bouwen met Hans Klepper

27 november 2009

SGP jongeren organiseren avond over verslavingsproblematiek

De SGP jongeren organiseerden op 27 november een avond over de verslavingsproblematiek. Op deze bijeenkomst vertelde de wijkagent van Ouddorp, de heer C. van Heemst het een en ander over de problematiek op het eiland. Ook voorlichter I. van en Hoek van Stichting De Hoop uit Dordrecht was aanwezig om stevig in discussie te gaan met de aanwezige jongeren en ouderen. De SGP jongeren vinden het belangrijk dat ook jongeren uit de kerkelijke achterban zich bewust zijn van de gevaren die er zijn. De SGP Jongeren kijken dan ook terug op een geslaagde avond.

>> SGP jongeren organiseren avond over verslavingsproblematiek

21 oktober 2009

Interview met Burgemeester G.J. v.d. Velde...

Voor het verenigingsblad SGP INFO, wat deze maand verschijnt heeft de redactie voor de rubriek: in gesprek met... een interview afgenomen met de burgemeester van de gemeente Goedereede. Mevrouw v.d. Velde gaat in op diverse vragen. In het interview gaat zij in op de besteding van de gelden vanuit de leefbaarheidsprojecten Tweede Maasvlakte, brandweer, de ambulancezorg, het bouwen in de gemeente en de dreigende herindeling. Er is geen boek: 'zo moet je burgemester zijn!', aldus de eerst vrouw van de gemeente. Toch heeft zij duidelijk plezier in haar werk en ziet nog uitdagingen genoeg voor de toekomst... Kijk en luister naar het interview.

>> Video-interview met Burgemeester G.J. van de Velde - de Wilde

21 oktober 2009

SGP Jongeren hielden interview met Burgemeester G.J. v.d. Velde...

De SGP Jongeren van Goedereede hielden onlangs een interview met de burgemeester. Zij stelden aan de orde: het beleid om in de toekomst jongeren voor de gemeente te behouden en ze gaan in op de problemen bij de jongeren, zoals het alcohol en drugsprobleem. De burgemeester geeft aan dat er op dit moment volop aandacht voor is. De SGP-Jongeren pleiten voor een verhoging van de leeftijd om alcohol te verkrijgen van 16 naar 18 jaar. De burgemeester ziet er niets in om dat in de gemeente in te voeren maar vindt dat de minister lef moet tonen om dit landelijk in te voeren. Kijk naar het interview voor jongeren...

>> SGP Jongeren Video-interview met Burgemeester G.J. van de Velde

02 oktober 2009

SGP Jongeren starten seizoen ludiek voor jonge leden...

De SGP jongeren van Goedereede zijn het winterseizoen op een ludieke manier gestart. Alle jonge leden van de SGP jongeren in Goedereede ontvingen een knuffelhond en een uitnodiging voor diverse bijeenkomsten. Huibert Slingerland, voorheen voorzitter van de SGPJ Goedereede en thans bestuurslid, legt in een video interview uit waarom deze actie wordt gehouden. Verder kondigt hij een excursie aan voor jongeren naar de Tweede Maasvlakte en Rotterdam en geeft hij een doorkijk op de eerste avond die in november op het programma staat.

>> Video-interview met Huibert Slingerland

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter