SGP Goedereede

Dossier activiteiten Brouwersdam

Dossier activiteiten Brouwersdam

De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie. Ook onze gemeente zou daar zijn steentje in bij moeten dragen. Eerder initatieven m.b.t. Windturbines strandden. Op dit moment wordt er serieus gekeken naar mogelijkheden om in de Brouwersdam een getijde centrale te bouwen. Onderzoeken wijzen uit dat hier mogelijkheden liggen om 50.000 - 100.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Het Zeeuwse energiebedrijf DELTA NV is ge´nteresseerd in het bouwen en exploiteren van de centrale. Daarnaast staat de Brouwersdam, als het gaat om het recreatieve product ook in de schijnwerpers.
Meer weten over dit project: www.zichtopdegrevelingen.nl
Lees verder in de diverse artikelen die hierover verschenen zijn....

>> (01-07-2009) Persbericht: Herstel getij, bouw getijdecentrale, sluis en nieuwe natuur
>> (24-03-2009) Vanuit AD: Getij kan twee eilanden van stroom voorzien
>> (24-01-2009) Persbericht: Brouwersdam moet worden geopend - Energie uit getij mogelijk!
>> (11-11-2008) Politiek logboek: Commissie GGZ - 11 november 2008
>> (02-08-2008) Video: Video - Getijde centrale Brouwersdam
>> (26-06-2008) Vanuit de telegraaf: 'Brouwersdam kan tienduizenden van stroom voorzien'

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter