SGP Goedereede

Column

Al jaren is André van der Wende onze vast column schrijver...

2010-2 Meten is weten

Meten is weten is een gevleugelde uitspraak in de bouwwereld. Zonder het hanteren van de juiste maten en de juiste verhoudingen is het bijkans onmogelijk om een huis of iets anders te bouwen. Dat is in politiek en bestuur niet anders. Ook daar komt de meestal figuurlijke meetlat vaak te voorschijn. Om enkele voorbeelden in het bestuur te noemen, het meten van de klantvriendelijkheid van het front- en backoffice van de gemeente, het meten van de doorlooptijd van vergunningaanvragen, etc.

2010-1 Voorzegd en voorgezegd

Sommige onderwerpen of zaken blijven maar door je hoofd spoken, terwijl de actualiteit er al af is. Dat is bij mij het geval met de uitspraak van de Hoge Raad over het vrouwenstandpunt van de SGP waarbij dit rechtscollege klakkeloos het voorgezegde lesje van de procureur generaal overnam. Kort door de bocht: de staat dient de SGP te dwingen vrouwen op hun kandidatenlijsten te plaatsen.

2009-2 Huwelijk

Hoewel, zoals u zult weten er weer verkiezingen zitten aan te komen en dit altijd een dankbaar onderwerp is om over te schrijven, wil ik het deze keer toch ergens anders over hebben.

2009-1 reisverslag

Deze keer geen column, maar een reisverslag. Die keuze heeft te maken met de indrukken die een recente reis bij ons had achtergelaten. Ingrijpend, aangrijpend en soms niet in woorden te vatten. Maar ter zake. Wie verre reizen maakt kan veel verhalen, zegt een oud spreekwoord. Dit spreekwoord doet nog steeds opgeld, hoewel wat is tegenwoordig nog ver.

2008-1 Benoemingen

Iedere RD lezer heeft de recente berichtgeving kunnen volgen met betrekking tot de benoeming van een nieuwe burgemeester in de gemeente Noord Beveland.

2007-1 Bestuur en Politie

Waar ik het deze keer iets over wil schrijven is de relatie politie en bestuur. Mijn vakgebied, dus kan ik theorie en praktijk vanuit ondervinding belichten.

2006-1 Algemene Beschouwingen

De insider weet dan gelijk, dat het gaat over de raadsvergadering van het jaar. De algemene beschouwingen zijn in alle gemeenten al weer achter de rug, maar het is niet teveel gezegd als die raadsvergaderingen bestempeld wordt als de belangrijkste van het jaar. Het is meestal een vergadering die meer tijd vergt en in veel gemeenten de gehele dag beslaat.

2005-1 Tolerant

Afgelopen weken werden we weer prominent geconfronteerd met het woord tolerantie en meer nog met de leef- en denkwerelden die erachter zaten. Ik doel dan op de voorgenomen benoeming van een burgemeester in een Zuid-Hollandse gemeente.

2004-1 Consistent en transparant

Uw redacteur verzocht mij iets te schrijven over (de) verkiezingen. Hij zal daarbij ongetwijfeld het oog hebben gehad op de Europese verkiezingen op D.V. 10 juni a.s. Echter dit jaar worden de kiesgerechtigden in het grootste deel van de provincie Zuid/Holland nog een keer verzocht hun stem uit te brengen, namelijk voor de waterschapverkiezingen. Daarover verderop nog meer.

2003-2 Informatiemoeheid

Zo'n pakweg 30 jaar terug hoorde je nog wel eens de opmerking, dat als je geen televisie hebt dan ga je achter lopen. Je bent niet meer bij van wat zich in Nederland, Europa, de wereld afspeelt, sterker, je komt buiten de maatschappij te staan. Bovendien leren kinderen gemakkelijker vreemde talen en zeker de engelse taal. Na de komst van internet werd dit geluid met hernieuwde ijver rondgebazuind en verkondigd.

2002-2 SGP - Conservatief?

Zij zou niets bij het oude laten! Wie zich in Nederland uit de markt wil prijzen, moet zich conservatief noemen, of, nog een paar graadjes erger: onverdraagzaam. Des te harder komt het aan als je als politieke partij een van deze vreselijke etiketten opgeplakt krijgt. Daarmee word je in feite afgeschreven.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter