SGP Goedereede

Verslagen van avonden

2011

19-01-2011: Verslag over Artikel 36 en de actuele politiek

Geloof en politiek is juist een zinnig verband, zo liet SGP-hoofdbestuurslid drs. P.A. Zevenbergen weten tijdens de bezinningsbijeenkomst van woensdag 19 januari j.l. Op uitnodiging van de SGP Kiesvereniging te Goedereede, sprak hij over artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in het licht van de actuele politiek. Het is daarbij van groot belang om artikel 36, wat handelt over het ambt van de overheid, te lezen in de context. Daarbij heeft het artikel een tweetal doelen voor ogen: Het aan banden leggen van bandeloosheid en dat het door wet- en regelgeving goed geregeld is voor de onderdanen. Geen overheid betekent namelijk wanorde, waarbij hij het voorbeeld van TunesiŽ gebruikte.

2009

20-02-2009: Verslag bijeenkomst herindeling Goeree Overflakkee dd 20 februari 2009

Op vrijdagavond 20 februari togen heel wat SGP-ers (en niet SGP-ers) naar de CSG Prins Maurits te Middelharnis om eens te horen, wat nu eigenlijk het nut of onnut van een herindeling van gemeenten op Goeree-Overflakkee is. In een boeiend betoog zette dhr. T. van Oostenbrugge, voormalig gemeentesecretaris van Bruinisse en momenteel griffier van de gemeente Schouwen Duiveland en dhr. A.M. Weststrate, gemeentesecretaris van de gemeente Korendijk uiteen wat er allemaal komt kijken rond een voorgenomen herindeling. Beiden zijn deskundig op dit gebied. De afgevaardigde uit Schouwen Duiveland sprak vanuit een herindeling, terwijl de gemeentesecreatris uit Korendijk juist sprak vanuit een dreigende herindeling en nu een samenwerking tussen gemeenten in de Hoekse Waard. Onder leiding van dhr. Slootweg werd de forumdiscussie gevoerd. De organisatie was in handen van de gezamenlijke Kiesverenigingen en SGP Jongeren op het eiland.

28-01-2009: Actualiteit confronteren met politiek beginsel

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Een voortdurende crisis. Van geestelijke crisis tot krediet crisis en van individualisme tot groepsdenken. De grote vraag is of christelijke politiek vandaag de dag effectief kan zijn in deze samenleving en welke boodschap zij heeft. Tijd om eens stil te staan bij de samenleving van vandaag. De mensheid stelt heden ten dage het vertrouwen op de onbegrensde mogelijkheden. Als je dit goed op je laat in werken zou je kunnen zeggen dat we de zaken niet meer in de hand hebben. Vooral op technologisch en medisch gebied zijn er ontwikkelingen gaande waarvan je je moet afvragen of dit alles wel mag. Afgelopen woensdag 28 januari, ging de heer G. Slootweg in op deze aspecten. De avond werd georganiseerd door de SGP Kiesvereniging te Goedereede.

2008

14-02-2008: Ontwikkelingen in de Moderne Media

"Als jonge ouders dienen we het meeste te doen aan gewetensvorming!" Met bewogenheid sprak dhr. drs. N.J. Teerds dit de aanwezigen toe tijdens de SGP-bezinningsavond op 14 februari in Ouddorp. Hij sprak op uitnodiging van de SGP Kiesvereniging Goedereede over het thema 'Ontwikkelingen t.a.v. Moderne Media'. We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. Zeker als we het hebben over de moderne media. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Hoe moeten wij omgaan met de moderne media? Wat is de impact op onze gezinnen? Kunnen we verantwoord gebruik maken van de moderne media of zijn er alleen gevaren op te sommen? Vragen die deze bezinningsavond uitgebreid aan bod kwamen.

2007

23-02-2007: Verkiezingsavond Provinciale Staten

Op vrijdag 23 februari bezochten de SGP kandidaat Statenleden Goeree-Overflakkee. In een gevarieerd programma kwamen de standpunten van de Provinciale SGP-Statenfractie naar voren. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de SGP-Kiesvereniging Goedereede dhr. A. Voogd, opende dhr. K. v.d. Ketterij, als voorzitter van de Provinciale vereniging, de bijeenkomst. In zijn openingswoord stond hij in het bijzonder stil bij de laatste woorden van een tekst uit de Bijbel en wel uit 2 Kronieken 20:12: ‘O onze God zult Gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U’.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter