SGP Goedereede

Verkiezingscampagne 2010

De gemeenteraadsverkiezingen zijn traditioneel voor de politieke partijen het moment om zich aan de burgers te presenteren. De SGP doet dit niet alleen met de verkiezingen maar laat regelmatig d.m.v. een huis-aan-huis krant van zich horen. In de rubriek verkiezingscampagne zijn alle campagne facetten te zien.

3 maart 2010

Winst voor SGP en VGB in Goedereede

De SGP-fractie van Goedereede is dankbaar en blij met de uitslag van de verkiezingen. Als enige (landelijke) partij, deelnemend in de gemeente, wist de SGP procentueel ruim 2% in Goedereede te winnen. Terwijl andere partijen hun kiezers niet vast hielden. Onze locale partij het Verenigd Gemeentebelang wist haar zetel te verdrievoudigen en mag vanaf 11 maart met 3 zetels vertegenwoordigd zijn in de raad van Goedereede. De samenstelling van de raad wordt alsvolgt: SGP:5, VGB:3, CDA:2, PvdA:2, VVD:2, CU:1. De fractie bedankt al haar kiezers en zal vanuit het programma Tot Uw Dienst, Dienstbaar zijn naar de burgers van Goedereede..

>> Winst voor SGP en VGB in Goedereede
>> De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
>> De uitslag per stembureau

1 maart 2010

Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

Op maandag 1 maart j.l. hielden de SGP Kiesverenigingen een gezamenlijke verkiezingsavond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Alle lijsttrekkers waren aanwezig en behandelden een onderwerp, varierend van windmolens en glastuinbouw tot Zuiderdieppolder en herindeling. Allen onderwerpen die de gemoederen behoorlijk bezig houden. mr. C.G. van der Staaij was deze avond eveneens aanwezig. Hoewel hij vond dat bij gemeenteraadsverkiezingen het juist de lokale politici zijn die hun kiezers warm moesten krijgen voor de verkiezingen, zette hij vanuit rijksbeleid een aantal accenten. Marco v.d. Bok (SGP-jongeren Flakkee) hielt zijn principiele bijdrage over een aantal uitspraken van Groen van Prinsterer. In het forum zat eveneens Freek Houweling, bestuurslid SGP-jongeren Flakkee.

>> Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

22 februari 2010

Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

Moeten de vier eilandelijke gemeenten zelfstandig blijven of juist samengevoegd worden? Mogen bedrijven zich slechts op enkele locaties op het eiland vestigen of moet dat zo verspreid mogelijk blijven over het gehele eiland? Dient de Zuiderdieppolder behouden te blijven of juist omgezet te worden in natuur? Dergelijke vragen laten het belang van gemeentelijke politiek zien. Op DV 1 maart bent u van harte welkom in “De Schakel”, Beatrixlaan 31 te Dirksland. De avond begint om 19:30 uur, vanaf 19:00 uur bent u hartelijk welkom.

>> Verkiezingsavond SGP Goeree Overflakkee

20 februari 2010

Lijsttrekker J. Klepper in het Reformatorisch Dagblad

Door het Reformatorisch Dagblad zijn een aantal lijstaanvoerders geinterviewd. Kenmerkend voor het interview was dat het allen plaatsen zijn waar de Christelijke partijen de meeste invloed in de raad hebben. (CDA/CU/SGP) In het Interview geeft Klepper aan dat de SGP de identiteit van Goedereede in het oog houden.

>> Lijsttrekker J. Klepper in het Reformatorisch Dagblad

20 februari 2010

SGP Jongeren Goedereede starten originele verkiezingsactie

Voor het eerst in het bijna 25-jarig bestaan van de SGP-jongeren in Goedereede zijn er speerpunten opgesteld voor het beleid wat de jongeren van groot belang achten voor Goedereede. Middels een kort en helder programma presenteerden de jongeren dit reeds op 8 januari jl. Het programma kreeg de titel: 'Hart voor Goedereede' mee. Onlangs werden bij alle burgers van Goedereede een poster bezorgd. Zo kunnen burgers ook laten zien dat zij een hart voor hun gemeente hebben.

>> Lees meer hierover op de site van de SGP-jongeren

17 februari 2010

Interview met jonge kandidaten op SGP kanditatenlijst gemeenteraad

De twee jonge kandidaten op de SGP kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart gaan, nadat ze zich hebben voorgesteld in een interview olv Pieter Tanis, in op een aantal stellingen. Wat is de visie van de SGP en hoe kijken de nummers 5 en 6 hier tegenaan. Waarom zo tegen herindeling? Hoe kijkt de SGP tegen brede scholen aan, hoe gaat de SGP om met sport en wat vindt de SGP van de economie in onze gemeente. U kunt het allemaal zien op bijgaande video.

>> Interview met Corné Grinwis en Huibert Slingerland

12 februari 2010

SGP Goedereede voorziet scholen van lesbrief over verkiezingen

De SGP te Goedereede vindt het belangrijk dat ook jongeren bekend zijn met de politiek. De door de SGP-jongeren ontwikkelde lesbrief werd op vrijdag aangeboden op de School met de Bijbel: Koningin Beatrix in Ouddorp. Hans Klepper overhandigde het lespakket aan de leerkrachten van groep 7. Nadat de heer Klepper iets verteld had over verkiezingen en wat de gemeente nu allemaal wel doet, stelden de leerlingen vragen. Zo wilden de leerlingen eigenlijk wel eens weten wat nu de burgemeester en de Koningin doet. Ook waren er diverse vragen over het stemmen en over de partijen die meedoen met de verkiezingen.

>> SGP Goedereede voorziet scholen van lesbrief over verkiezingen

3 februari 2010

Het programma en de kandidaten in tekst, beeld en geluid

Het verkiezingsprogramma Tot Uw Dienst is op deze website te lezen. Daarnaast geven diverse kandidaten in een video interview kort aan waar de SGP voor staat. Zo gaat lijsttrekker Hans Klepper in op het bestuurlijk perspectief, Huibert Slingerland op het Economisch perspectief, Corne Grinwis op het Onderwijs en Peter Grinwis op de dienstverlening van de gemeente. Kijk ook wat de andere kandidaten te melden hebben.

>> Het programma: Tot Uw Dienst in tekst, beeld en geluid

26 januari 2010

SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma

Ouddorp – Tijdens een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp is op 26 januari het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart 2010 gepresenteerd. De voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld, dhr. E. Grinwis, overhandigde het programma aan de lijsttrekker dhr. J. Klepper. De SGP wil zich dienstbaar opstellen naar de samenleving. Dit komt tot uiting in de titel van het programma: Tot Uw Dienst.

>> SGP Goedereede presenteert verkiezingsprogramma
>> Verkiezingsprogramma 2010-2014 (pdf)

8 januari 2010

SGP Jongeren komen met eigen verkiezingspunten: Hart voor Goedereede

De SGP jongeren presenteerden op de nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen 8 januari 2010 hun verkiezingspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 3 maart. Het jongerenprogramma heeft de titel: 'Hart voor Goedereede' meegekregen. In het programma gaan de jongeren in op betaalbare starterswoningen, de zelfstandigheid van de gemeente en het behoud van de identiteit van de gemeente. Daarnaast moeten de hulpdiensten altijd optijd aanwezig zijn en pleiten dan ook voor een eigen ambulancepost en adequeate voorzieningen voor de brandweer. Een programma met tien concrete punten waarmee de betrokkenheid met de gemeente vanuit de slogan: praktisch en principieel duidelijk naar voren komt.

>> SGPJ: Hart voor Goedereede

19 november 2009

SGP kandidatenlijst - continuďteit en verjonging

Op donderdag 19 november is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de SGP te Goedereede vastgesteld. Door fractievoorzitter J. Klepper is het afgelopen jaar veel verzet. Tientallen telefoontjes hebben ervoor gezorgd dat de lijst gevuld is met 24 namen. Er is gekozen voor behoud van kennis in de fractie en verjonging op de lijst. Zo zullen 4 huidige fractieleden de lijst blijven aanvoeren, terwijl de personen van 5 t/m 10 nieuwkomers zijn op deze plaatsen. Uiteraard hoopt de SGP DV weer op de huidige sterkte van 5 zetels terug te komen, en dat mag er natuurlijk altijd 1 meer zijn, maar daar gaan uiteraard de kiezers over. Momenteel wordt de laatst hand gelegd aan het verkiezingsprogramma. De SGP wil met een goed programma, waarin de burgers van Goedereede centraal zullen staan, burgers overtuigen voor Schriftuurlijke Goereese Politiek.

>> Kandidatenlijst SGP Goedereede - gemeenteraadsverkiezingen DV 3 maart 2010

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter