SGP Goedereede

Diverse artikelen uit SGP Infobulletin

Artikelen die niet te vatten zijn onder een rubriek:

2010-2 Redactioneel

In uw handen heeft u thans onze tweede uitgave van dit jaar. Wederom in een kleurig jasje. Zo kleurrijk als deze uitgave is, is ook de politiek. Zo is er bijvoorbeeld al veel te doen geweest over welke kleur het kabinet zou hebben. Ook het kleuren palet in de raad van Goedereede is divers. Standpunten verschillen soms. Het herindelingsdossier is weer een stap verder. De ene partij omarmt dit, terwijl de andere hier niets van moet hebben. Zorgen zijn er over identiteit en financiŽn. Het proces waar de gemeente noodgedwongen in terecht is gekomen moet transparant zijn, maar is dat mogelijk met zoveel kleuren?

2010-2 Van de wethouder

Vanaf 25 maart 2010 mag ik als SGP wethouder in onze mooie gemeente werkzaam zijn. Na ruim 8 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Borsele, met een kleine 3,5 jaar daarna waarin vooral de Provinciale politiek in Zeeland mijn aandacht vergde, was het na enkele weken werkzaam te zijn in het College van Burgemeester en Wethouders te Goedereede net of ik nooit weggeweest was uit het openbaar bestuur.

2010-1 Redactioneel

We proberen ook het blad SGP INFOBULLETIN er aantrekkelijk uit te laten zien. Dus daarom met de 15e jaargang een nieuwe uitgave in een nieuw jasje. Overigens vindt u bij deze uitgave tevens een enquete, waarin de cie. Publiciteit uw mening wil horen over de diverse uitgaven van deze commissie. Suggesties zijn van harte welkom!

2010-1 Verkiezingsprogramma: Daad bij het Woord

Daad bij het Woord dat is het motto van de verkiezingscampagne van de SGP in 2010. Niet iedereen zal het programma in z'n geheel lezen, toch is het de moeite waard. SGP Goedereede heeft er in iedergeval voor gekozen om de verkiezingsfolder huis-aan-huis te verspreiden. Hieronder een aantal citaten uit het programma...

2009-2 Redactioneel

Nog niet zo lang geleden stond er een artikel in het Reformatorisch Dagblad over twee jongeren die zwaar verslaafd waren aan alcohol en drugs. Inmiddels zijn ze 19 en 21 jaar en wisten uit een diep dal omhoog te komen. Het is het geheim van GO. Iets waar ouders en gebruikers moeilijk over spreken. De SGP jongeren vragen dan ook aandacht voor deze problemen. Iedereen is dan ook van harte welkom op DV 27 november (zie uitnodiging). De SGP vindt (zie artikel over beginselprogramma), dat de overheid de taak heeft om misbruik of gebruik van middelen die de geestelijke en/of de lichamelijke gezondheid schaden en aantasten, tegen te gaan.

2009-2 Van de wethouder - diverse bouwprojecten gestart

In de gemeente Goedereede zijn inmiddels diverse bouwprojecten gestart. Bij een aantal anderen is grote vordering gemaakt. Het bouwen voor starters is duidelijk een prioriteit. In het poject Goekoop worden starterswoningen aangeboden vanaf 165.000 euro. Op Oosterpark kan nu eindelijk gebouwd worden...

2009-2 Programmabegroting 2010 Goedereede

De begroting van 2010 is weer op tijd ontvangen. Nu nationaal en internationaal de economische ontwikkelen onder druk staan, heeft dat direct gevolgen voor de begrotingen van de diverse overheden. Voor de gemeente Goedereede betekent dit een enorme bijstelling in inkomsten en daarmee ook in uitgaven/investeringen. Ook de SGP vindt dat wij als g emeente een stap terug moeten doen en zorgvuldig handelen met de middelen die we vanuit de burger (belastingen ed) ontvangen. Desondanks is het college erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarbij lastenverzwaring zoveel als mogelijk uit beeld is gebleven...

2009-1 Redactioneel

Ze lagen vanmorgen op de deurmat. De oproepkaarten voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. DV donderdag 4 juni is het dan zover. Europese verkiezingen, voor veel mensen ver van hun bed, maar toch ook weer zo dichtbij. Voorbeelden? Vrede, kredietcrisis, milieu, landbouw en visserij, etc. We laten onze man in Brussel toch niet alleen staan op 4 juni? Alleen op 4 juni?, we gedenken hem en zijn christelijke collegaís toch ook wel in onze gebeden?

2009-1 Europese verkiezingen

Met vrede, welvaart en stabiliteit zijn we in Europa gezegend. Zeker in vergelijking met de rest van de wereld. Hieraan moeten we blijven werken. In Europa doen we dat samen waar Nederland dit alleen niet kan. Dat is de kern van het programma waarmee ChristenUnie en SGP deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009. Wie meer wil weten kan natuurlijk het programma raadplegen. We geven hieronder in een notedop een aantal zaken weer die verwoord staan in het voorwoord van het programma:

2009-1 300 leden voor SGP Goedereede

In de vorige uitgave van ons Info-Bulletin stond hier een oproep om nieuwe leden aan te brengen. Omdat we de wens hadden om over de grens van 300 leden heen te gaan. Zoals iedereen heeft kunnen vernemen is dit ook gebeurt. Eind januari was het zover dat het 300e lid ingeschreven kon worden. In de media en op de website is hier ook melding van gemaakt. Het is vooral door de inspanningen van de ledenwerfcommissie dat er in de afgelopen maanden verschillende nieuwe leden aangemeld zijn.

2009-1 K. Tanis, 31 jaar trouwe dienst

Op de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging te Goedereede nam bestuurlid K. Tanis, na 31 jaar trouwe dienst, afscheid van het bestuur. Voorzitter A. Voogd gaf in zijn toespraak aan, dat hij na een lange staat van dienst, te kennen had gegeven plaats te willen maken voor jongeren. De heer K. Tanis, kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en principiele inbreng.

2008-2 Redactioneel

Voor u ligt weer de nieuwste uitgave van het SGP-Infobulletin. Iedereen heeft er weer zijn bijdrage aan geleverd. Het is toch altijd mooi dat iedereen zich weer inzet om de nieuwe uitgave mogelijk te maken. Ook de bezorgers doen telkens weer hun best om deze uitgave netjes bij u in de brievenbus te deponeren. Soms komt het voor dat iemand is verhuist zonder dat wij het weten. Wilt u deze wijzigingen aan dhr. A.T. van Wijk (ledenadministratie) doorgeven. Zie voor zijn gegevens het gedeelte onder de inhoudsopgave.

2008-1 Redactioneel

Het is altijd een heel werk om alle stukken op tijd binnen te hebben. Echter zijn we er weer in geslaagd om voor u een informatieve Info-Bulletin samen te stellen. Het is een gevarieerd boekje geworden.

2008-1 Puzzel

Als jullie de (cryptische) puzzel maken kunnen jullie ontdekken waar de raadsleden zich zoal mee bezig houden de laatste tijd. Wanneer jullie alle antwoorden ingevuld hebben vormen de eerste letters een ander woord voor een bepaalde soort vakantie...

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter