SGP Goedereede

SGP en Waterschap Hollandse Delta

SGP in college Waterschap Hollandse Delta

RIDDERKERK- De coalitiepartijen in het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor een collegeprogramma. De uitgangspunten dienen als basis voor het nog op te stellen collegeprogramma, waarin de positie van het waterschap in de complexe en sterk veranderde omgeving, voor de bestuursperiode 2009-2013 wordt geschetst. De uitgangspunten van de coalitiepartijen hebben onder meer betrekking op samenwerken, externe communicatie, de waterkeringen, het waterbeheer, het zuiveren van het afvalwater, het wegbeheer en het stellen van financiële kaders. Vorige week werden de coalitiepartijen (KvK, LTO, PvdA, VVD, SGP, CU en HDN) het eens over de aanbeveling van de beoogde leden voor het dagelijks bestuur (heemraden). Inmiddels is ook de kandidaat heemraad namens de Kamer van Koophandel bekend, te weten de heer A.C.M. van Eekhout

>> SGP in college Waterschap Hollandse Delta...
>> Uitgangspuntennotitie collegeprogramma 2009-2013 (pdf)

3 zetels voor de SGP in het waterschap Hollandse Delta

RIDDERKERK- Afgelopen zaterdagmiddag, 29 november 2008, is de voorlopige uitslag van het Waterschap Hollandse Delta bekend gemaakt. De opkomst in dit gebied was 20,9%. De SGP is met drie zetels in het algemeen bestuur gekozen. SGP lijsttrekker Hans Klepper is opgetogen en dankbaar over de uitslag: “Deze uitslag hadden wij gehoopt, maar niet verwacht. Wij zijn erg dankbaar dat 12.227 op de SGP hebben gestemd. Mijn inziens houdt dit in dat ook veel burgers die normaal niet op de SGP hebben gestemd, dit nu wel gedaan hebben. Wij hopen ons voluit in te zetten voor ons speerpunt ‘Veilig water’ ". De SGP bezet 3 van de 30 zetels in het Waterschap Hollandse Delta.

>> De uitslag van de verkiezingen waterschap 2008...

Video lijsttrekker SGP Hollandse Delta

Tussen 13 november en 25 november vinden de schriftelijke verkiezingen plaats voor al de 26 waterschappen in Nederland. In ons gebied is dat: Waterschap Hollandse Delta. De SGP doet mee onder haar eigen naam met een eigen lijst. Lijstrekker Hans Klepper uit Ouddorp geeft in een video een korte toelichting op enkele speerpunten van beleid voor de SGP Hollandse Delta. De film is opgenomen op een voor het waterschap kenmerkende plaats: Het Flaauwe Werk. De zeedijk bij Ouddorp, die mede onder verantwoordelijkheid van Heemraad Klepper is versterkt! Zijn advies is natuurlijk te stemmen op lijst 10!

>>Kijk naar de video met lijsttrekker Hans Klepper...

De lucht in met SGP Hollandse Delta

De SGP Waterschap Hollandse Delta heeft een fotowedstrijd gelanceerd. Onder het motto: ‘Wie maakt 'de dijk van een foto?'’, heeft de SGP Waterschap Hollandse Delta een fotowedstrijd gelanceerd. Het is de bedoeling dat inwoners een foto van een dijk maken. Deze kan ingestuurd worden en wordt geplaatst op de website www.wijsmetwaterhollandsdelta.nl. Een deskundige jury kiest (na afloop van de Waterschapsverkiezingen) de mooiste foto. Hoofdprijs is een rondvlucht voor maximaal 2 personen boven Hollandse Delta onder toelichting van de SGP lijsttrekker Hans Klepper. Daarnaast zijn er nog andere mooie prijzen te winnen. Foto’s kunnen vanaf heden worden ingestuurd naar: mail@jeroenvanderlaan.nl De Waterschapsverkiezingen vinden plaats van 13 t/m 25 november 2008.
(Hiernaast een ingestuurde foto van Kees en Nella Breen uit Ouddorp)

>>Kijk naar meer foto's op de website van SGP Holandse Delta...

Lijst 10 met de SGP Hollandse Delta kandidaten

Maar liefst 14 kandidaten telt de kandidatenlijst van de SGP Hollandse Delta. Deze kunt u vinden op lijst 10 van de verkiezingslijst. Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt waterschap Hollandse Delta verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Ook de SGP doet hier aan mee. Het waterschap vertegenwoordigt u als bewoner van de Hollandse Delta. Maar ook de bedrijven die in dit gebied gevestigd zijn. Het bestuur van het waterschap wordt voor een groot deel direct gekozen door de burgers. Daarnaast worden er ook bestuursleden benoemd door de Kamer van Koophandel en landbouwnatuurorganisaties.

>> De kandidatenlijst SGP Hollandse Delta

SGP Hollandse Delta zet in op dijkversterkingn

Onderhoud van de dijken, een adequate calamiteitenorganisatie en voldoende vrijwillige dijkwachten. En de agrariër moet zijn werk kunnen blijven doen zonder dat de natuur eronder lijdt. Die speerpunten formuleert SGP Waterschap Hollandse Delta in het dinsdag 30 september gepresenteerde verkiezingsprogramma ”Wijs met water.” „Het onderhouden van de dijken, zowel in hoogte als qua sterkte, heeft prioriteit, zodat zij bij storm het keren van het buitenwater aankunnen”, schrijft de partij.
Lijsttrekker J. Klepper, heemraad en locodijkgraaf van het waterschap, stelt dat dijkversterking absoluut prioriteit moet krijgen. „De recente adviezen die opgesteld zijn door de commissie-Veerman op het gebied van dijkversterking moeten vanzelfsprekend waar nodig nader uitgewerkt worden, maar moeten absoluut geconcretiseerd worden in Hollandse Delta.” De SGP wil geen ontpoldering van goede landbouwgronden. De partij steunt recreatie-initiatieven zoals de aanleg van fietspaden op of langs de dijken.

>>Lees meer in het verkiezingsprogramma...

SGP doet mee met waterschapsverkiezingen

Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt waterschap Hollandse Delta verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Alle 26 waterschappen in Nederland houden in deze periode verkiezingen voor nieuwe waterschapsbesturen. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar: van 2009 tot en met 2012. Ook de SGP zal meedoen met deze verkiezingen. Eind 2012 zijn er weer nieuwe verkiezingen. We hopen dat u stemt en zo meebeslist over het beleid van het waterschap. Het algemeen bestuur zal bestaan uit 30 leden, waarvan 21 vertegenwoordigers van de personen die wonen in het gebied (categorie ingezetenen) en negen toegewezen zetels (geborgde zetels) voor de vertegenwoordigers van bedrijven (4 zetels), agrariërs en overig ongebouwd (4 zetels) en natuurterreinen (1 zetel). Voor de categorie Ingezetenen verlopen de verkiezingen via kieslijsten. Bij de verkiezingen kunnen alle personen van 18 jaar of ouder die in het gebied van het waterschap wonen hun stem uitbrengen.

>>Meer informatie over de verkiezingen...

Hans Klepper - SGP-lijstaanvoerder waterschapsverkiezingen

Het waterschap heeft 4 hoofdtaken: waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en zuivering van afvalwater. Dit zijn zeer belangrijke zaken die we allemaal aangaan. Actueel is de dijkversterking bij het Flaauwe werk. Dit heeft te maken met de taak: waterveiligheid. Denk ook aan dijkbewaking bij hevige storm, dit heeft ook met onze veiligheid te maken. In het dagelijks bestuur ben ik verantwoordelijk voor de taak waterveiligheid en de afgifte van vergunningen. Aangezien het waterschap niet meer uit onze samenleving is weg te denken en de taken nauw verweven zijn met die van de gemeente (veel samenwerking) raad ik iedereen aan om te gaan stemmen.

>>Interview met Hans Klepper (SGP-Infobulletin)

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter