SGP Goedereede

Commissies

Binnen de kiesvereniging zijn twee commissies actief.

Commissie Publiciteit

De commissie publiciteit, die de totale publiciteit rondom de SGP te Goedereede voor haar rekening neemt. Dit gebeurt door middel van de uitgave van een huis-aan-huiskrant (SGP NIEUWS) eens per jaar, en de uitgave van een periodiek verschijnend verenigingsblad (Infobulletin). Tevens is deze commissie verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

In de commissie publiciteit zijn alle geledingen van de SGP te Goedereede vertegenwoordigd:
P.C. Grinwis (voorzitter)
H.G. Slingerland (secretariaat/bezorging)
S.J.J. Grootenboer (penningmeester) (Kiesvereniging)
J. Grinwis (SGP Jongeren)
J. Klepper (Fractie)
A. van Rossum (steunfractie)

De Commissie Publiciteit is opgedeeld in drie subcommissies: 'website', 'Infobulletin' en 'SGP NIEUWS'. Elke subcommissie is als volgt samengesteld:


Ledenwerfcommissie

De ledenwerfcommissie, die een aantal jaren geleden is opgezet voor de werving van leden. Diverse personen hebben hierin zitting.

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter