SGP Goedereede

Column - Informatiemoeheid

Zo'n pakweg 30 jaar terug hoorde je nog wel eens de opmerking, dat als je geen televisie hebt dan ga je achter lopen. Je bent niet meer bij van wat zich in Nederland, Europa, de wereld afspeelt, sterker, je komt buiten de maatschappij te staan. Bovendien leren kinderen gemakkelijker vreemde talen en zeker de engelse taal. Na de komst van internet werd dit geluid met hernieuwde ijver rondgebazuind en verkondigd.

Als je geen gebruik maakt van internet ben je verstoken van veelzijdige informatie bronnen. Geen internet betekent dat je niet uit een scala van meningen, onderzoekingen, 'wetenschappelijke bronnen', etc. kunt putten, op welk vlak dan ook. Bij beide beweringen, hoewel gelijkluidend maar toch niet helemaal als gelijk te kwalificeren zijn kanttekeningen te plaatsen. Ieder die een eerlijk oordeel velt weet dat via de meeste televisiekanalen weinig goeds de huiskamers binnenkomt. De platvloersheid ten top om maar geen andere bewoordingen te gebruiken. Het grote nadeel is daarbij dat je niet je informatie kan kiezen. Het wordt over je uitgestort. Bij internet ligt dit anders. Je moet heel gericht op zoek naar informatie en naar datgene wat je zien wilt. De rol van de informatiezoeker is actiever.

Het hierboven genoemde is geen nieuws zult u zeggen. Dat heb ik al in vele toonaarden gehoord. Waar ik naartoe wil is een andere, dan de onder ons gebruikelijke, maar niet minder juiste beleidslijn van: 'hou beide buiten de deur als het even kan', zeker nu beide media op het punt staan te integreren en dat al voor een groot deel doen.

Het gaat mij nu even om de veelheid van informatie, waar met uitstek televisie maar meer nog internet in uitblinken. Overigens zijn dat niet de enige kanalen, waarop informatie naar ons toekomt. Juist ook op werkplekken of bij bestuurlijke nevenactiviteiten worden we soms bedolven onder informatie. Vaak informatie die niet of nauawelijks relevant is, maar de relevante kun je pas beoordelen als je het betreffende stuk gelezen hebt. Daarbij helpt het niet altijd de laatste bladzijde of de conclusie te lezen. Bovendien geldt, zeker voor dagelijks bestuurders, dat het niet geven van informatie, bewust of onbewust, als onvergefelijk te beschouwen is.

Onlangs was te lezen, dat werknemers na hun vakantie, gemiddeld acht uur bezig waren alle hun toegezonden informatie te lezen en te verwerken. Daarbij was meer dan de helft van de informatie voor de betrokken werknemer niet relevant. Voorwaar een schone taak van werkgevers en leiders om hun computertechneuten goede zeven te laten ontwikkelen.

Wat echter zich ook gaandeweg meer aandient is de weerzin bij de ontvanger om al die informatie te lezen. Weerzin die soms omslaat in ergenis. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor alle reclame die in de brievenbus gedaan wordt, soms met bewust negeren van de bekende brievenbus stickers 'ja/nee' en nee/nee'.

Als u wist welke handel er bedreven wordt met adresbestanden zou u heel voorzichtig worden met het geven van uw eigen gegevens. Bovendien moet je je soms in allerlei bochten dringen om uit adresbestanden geschrapt te worden. Informatie, om moe van te worden. Salomo zei het al: Er is niets nieuws onder de zon. Als u dat beseft is er eigenlijk maar één informatiebron belangrijk en dat is de Bijbel. Daar wordt je nooit moe van en die informatie is werkelijk van levensbelang. Neemt u die dagelijks tot u?

A. v.d. Wende

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter