SGP Goedereede

Column: ALGEMENE BESCHOUWINGEN

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De insider weet dan gelijk, dat het gaat over de raadsvergadering van het jaar. De algemene beschouwingen zijn in alle gemeenten al weer achter de rug, maar het is niet teveel gezegd als die raadsvergaderingen bestempeld wordt als de belangrijkste van het jaar. Het is meestal een vergadering die meer tijd vergt en in veel gemeenten de gehele dag beslaat. Ook de vergadering waar eens wat meer uitgebreid over eigenlijk alle onderwerpen kan worden gediscussieerd en waar alle onderwerpen ter sprake kunnen komen. Het is eigenlijk de vergadering waar ook de specifieke positie van elke partij, de kleur zogezegd, het meest duidelijk uit de verf kan komen. Ook uit de verf zou moeten komen. Toch blijkt dat maar ten dele waar. Vaak in de aanhef en aan het eind van de algemene beschouwingen wordt wat meer specifiek ingegaan op de achtergrond en ligging van een partij, maar je kunt uit het vaak wollige taalgebruik nauwelijks distilleren waar de partij voor staat. En helaas geldt dat vaak ook voor onze partij. Hoewel ik deze mening slechts grond op een vergelijking van een zestal gemeenten, wijken ze in dat opzicht weinig van elkaar af.

Is dat nu zo belangrijk, zult u, de lezer, zich afvragen. Moet dat zo nodig? Wie leest die algemene beschouwingen of wie trekt er zijn schoenen voor aan, om ze in de raadszaal aan te horen. Voor dat laatste moet ik u gelijk geven. Hoewel de begrotingsvergadering nog het best bezocht worden is het vaak toch maar een handje vol mensen die lijfelijk aanwezig zijn. Voor wat betreft het lezen, dat is afhankelijk van welke (plaatselijke/regionale) krant wat publiceert. Eilandelijk wordt het wel vrij goed verslagen. Hoewel je je af moet vragen, wie leest het. Elders zie, dat daar nauwelijks aandacht aan wordt besteed. Dus in die zin is het bereik ook niet zo groot. Terug naar de eerste twee vragen. Belangrijk? en nodig? Volmondig antwoord ik daar ja op en waarom? Hoe kun je de Staatkundig Gereformeerde beginselen tot meerdere erkenning brengen? Hoe mag en moet daarmee indirect Gods Woord en Wet laten spreken? Juist door dit praktische hand(raads)werk. Juist door het staan in de branding van de samenleving. Natuurlijk dat verschilt van gemeente tot gemeente. Ben je eenmansfractie of mag de raadsfractie uit meerdere personen bestaan. Heel belangrijk om die gelegenheid te krijgen. Niet om zelf op de voorgrond te treden, maar als spreekbuis te mogen fungeren voor Gods heilzame geboden. En dan zal het altijd van jezelf afwijzen zijn, maar richtingaanwijzer mogen zijn richting die trouwe Schepper en Onderhouder van ieders leven en van de gehele schepping. Noem dat maar eens niet belangrijk. Nodig? Ja zeer dringend gewenst. Elke dag komen we dichter bij die grote Dag. De dag dat er geen tijd meer zal zijn. Van ieders hand zal worden geŽist wat we gedaan hebben. Hetzij goed hetzij kwaad. Dat de ernst daarvan ons steeds bezet mag houden in al het werk dat onze hand vindt om te doen, juist als we vaak op zulke eenzame posten staan. Juist als we figuurlijk aangevallen worden. Van ons zelf kunnen we dan niet staande blijven, maar dat er een gedurig gebed mag om ondersteuning en kracht van de Heere.

A. vd Wende

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter