SGP Goedereede

SGP Beginselprogramma

Artikel 18 - beginselprogramma

De overheid heeft de taak om alle wetenschapsbeoefening, technologische ontwikkelingen en hun invloed op mens en maatschappij te toetsen aan Gods Woord en de daarin genoemde cultuuropdracht. Indien onderzoek en ontwikkeling door de overheid wordt gefinancierd of gestimuleerd, dient zij vooraf principiŽle, financiŽle en algemene voorwaarden te stellen.

De vragen rondom de aan-vaardbaarheid en de gevolgen van de wetenschapsbeoefening en technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd worden versterkt. Wat is toelaatbaar en wat niet. Hoe ver kan de mens gaan in de technologische en medische wetenschap. Vragen romdom embryoís en allerhande andere ethische ontwikkelingen dienen zich aan.

Onze omgang met de techniek heeft onze cultuur gemaakt tot een technologische cultuur. Wij leven in een zee van technologie. (Mobiele)telefoon, fax, computers, auto, robot, CDís/ DVDís, kunstmatige smaakstoffen, reageerbuisbabyís, ruilorganen, kunstorganen, internet enzovoorts zijn een onderdeel van onze cultuur geworden. De technologische ontwikkeling bepaalt gaandeweg de vormgeving van onze samenleving.

De overheid die deze ontwikkelingen financiert moet vooraf duidelijke algemene, principiŽle en financiŽle kaders stellen. Op maatschappelijk terrein: als het gaat om werkgelegenheid, veiligheid gezondheid en omgeving. Maar z eker ook op ethisch terrein. Wetenschap en techniek zijn niet zichzelf tot een wet, maar moeten een dienaar van de mens zijn.

Vanuit de christelijke ethiek dienen kaders ontleend te zijn aan de Tien Geboden. In de Heidelbergse Catechismus komt de reikwijdte van deze geboden duidelijk openbaar. Het behoort tot de taak van de overheid de ontwikkelingen te toetsen aan genoemd kader en dienovereenkomstig randvoorwaarden stellen. Dan worden wetenschap en techniek afgebakend en kan de Ďvoortgangí van de wetenschap worden afgeremd, bijvoorbeeld door het experimenteren met menselijke embryoís te verbieden. Niemand kan zich verschuilen achter de brede rug van wetenschap, als hij voor zichzelf weet dat bepaald onderzoek in strijd is met Gods gebod.

Ook in een sterk veranderde maatschappelijk blijft de roeping: Geef rekenschap van uw rentmeesterschap (Luk 16:2). Christenen zijn belast met de roeping om in dienst van Christus te leven en de naaste en de maat-schappij te dienen.

P.C. Grinwis - SGP Raadslid

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter