SGP Goedereede

Redactioneel

Het is altijd een heel werk om alle stukken op tijd binnen te hebben. Echter zijn we er weer in geslaagd om voor u een informatieve Info-Bulletin samen te stellen. Het is een gevarieerd boekje geworden.

Eind maart werden we als SGP-(steun)fractie opgeschikt door het bericht dat onze wethouder Admiraal in het ziekenhuis was opgenomen i.v.m. met een hartinfarct. In deze uitgave schrijft hij een persoonlijk woord. God heeft h em wonderlijk mogen uit- en doorhelpen. Hem nog voor zijn vrouw, kinderen en onze partij willen sparen. We mogen wel beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben, zijn we bereidt om God te ontmoeten?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo denkt ook de oudste Schrift Gebonden Politieke partij. Zo hebben de SGP-Jongeren zich de afgelopen tijd weer actief ingezet. Diverse bijeenkomsten zijn er geweest. Op 26 juni jl. hebben ze voor groep 8 van de School met de Bijbel Koning Beatrix te Ouddorp een gastles verzorgd. Deze werd gegeven in de raadzaal van het gemeentehuis. Verder wordt er in deze bulletin stil gestaan bij de gebeurtenissen tijdens de watersnoodramp 55 jaar geleden in Stellendam. T. Human vertelt hoe hij als 7-jarige jongen de ramp heeft be- en overleefd. Het is goed dat de geschiedenis wordt doorgegeven, zeker aan onze jeugd. Zij denken vaak dat door de Deltawerken dit ons niet meer kan overkomen. In dit kader is ook een interview opgenomen met J. Klepper, waarnemend dijkgraaf. Gezien de waterschapsverkiezingen D.V. november a.s. is het goed ons te verdiepen in de werkzaamheden van het waterschap.

Wie is er onbekend met het project ‘Het geheim van Goeree’? Het zgn. ‘comazuipen’ komt steeds meer voor, vooral bij jongeren rond de 14 jaar. Een onderzoek van de GGD wijst uit dat 17% van onze jeugd op Flakkee teveel drinkt, dat is boven het landelijk gemiddelde. Het verschijnsel ‘drankketen’ is ons ook niet onbekend. De SGP wil naast aandacht voor de drankproblematiek ook meer aandacht voor de drugsverslaving en de hiermee gepaard gaande overlast.

In een column wordt stil gestaan bij onze SGP-mensen die op hoge posten worden en zijn geplaatst. Waar we ook gesteld zijn, we dienen Gods Naam hoog te houden. Of we nu burgemeerster, wethouder of raadslid zijn. Kunnen we als SGP-er nog wel burgmeester zijn of worden?

Ja, Dorien Kickert, die naam wil ik hier nog even noemen. Ik weet nog dat ik het eerste propje over haar schoot. Kort daarna sprak ik haar, we konden er samen wel om lachen. Nu schiet ik een laatste prop(je) over haar. Ze had sympathie voor de SGP, de foto laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben dat ook gewaardeerd door haar bij het vertrek als raadslid een bos oranje rozen te overhandigen.

Het kan in de politiek soms moeilijk zijn als het om principiële standpunten gaat. In de meditatie worden we opgeroepen om voor Gods Naam en Zaak uit te komen. Voor de apostelen was het ook niet gemakkelijk. Mochten we maar de vrijmoedigheid ontvangen om onze mooie gemeente te kunnen besturen, zoals God het in Zijn Woord ons bevolen heeft.

P.J. Tanis, eindredacteur

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter