SGP Goedereede

In gesprek met...wethouder Tollenaar

Sinds enkele weken mogen we ons als gemeente rijk rekenen met een wethouder die vol daadkracht de post van Ruimtelijke Ordening vervult. Een wethouder die naast vele jaren politieke ervaring ook een dosis inzet en kennis met zich mee brengt. Een korte impressie van onze nieuwe SGP Wethouder dhr. F Tollenaar.

Wethouder Tollenaar u bent nieuw in onze gemeente. Vertel eens iets over u zelf? 'Ik ben een geboren Zeeuw. Opgegroeid in Zeeuws Vlaan-deren en getrouwd met een Terneuzense. Op dit moment woon ik in het mooie dorp Nieuwdorp dat in de gemeente Borsele ligt'.

Welke ervaring heeft u op politieke terrein? 'Ik ben raadslid in Borsele geweest van 1993 t/m 1998. Deze periode was ik tegelijkertijd fractievoorzitter. Op deze manier verdiepte ik me in alle vraagstuk-ken binnen de gemeente. Van 1998 t/m 2006 ben ik wethouder geweest in de gemeente Borsele. Ik heb alle portefeuilles gedaan, behalve Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting. Deze porte-feuille beheer ik nu in de ge-meente Goedereede. Dit maakt het dan ook zo leuk om hier werkzaam te zijn'.

Hoe kijkt u tegen de gemeente Goedereede aan? 'Goedereede is een fantastische gemeente. Het is kleinschalig, hier kennen we 3 dorpen. De gemeente Borsele kent 15 dor-pen. Kleinschaligheid werkt bevorderlijk voor de inzet van de ambtenaren. Het is allemaal meer eigen'.

Is de sfeer binnen de raad gelijk aan het geen u in Borsele tegen kwam? 'De sfeer was daar ook goed. Hier kennen we een andere samenstelling. Binnen deze raad is meer begrip voor principiŽle zaken. Helaas wordt dat in het land en ook hier minder maar we zijn dankbaar voor hetgeen wat hebben'.

U bent wethouder van Ruimtelijke Ordening, welke uitdagingen liggen er op dit moment voor u? 'Er gebeurd gelukkig veel in de gemeente Goedereede. Voor alle kernen moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. Rond de visafslag zijn ontwikkelingen die we in de herziening willen regelen. De ontwikkelingen daar ondersteun ik maar deze moeten wel volgens de juiste weg geregeld worden'.

Waar ligt de komende vier jaar uw speerpunt binnen dit beleid? 'Een integrale aanpak die voor de economie belangrijk is en die binnen de Ruimtelijke Ordening nodig zijn. Uniformiteit is hiervoor noodzakelijk. Zowel de burgers als de ambtenaren weten dan waar ze aan toe zijn. Hier is veel behoefte aan heb ik gemerkt. We moeten ons beleid aanpassen aan de tijd. Het wonen veranderd, hier moeten we op een goede manier mee om gaan'.

Hoe ziet de gemeente, als het aan u ligt, er over 20 jaar uit? 'Ik hoop en wens dat de karakter en de structuur van de dorpen en de natuur behouden blijft. Kleinschaligheid is hiervoor noodzakelijk'.

Hoe denkt u in uw beleid ruimte te bieden aan alle inwoners van de Goedereede? 'Het is belangrijk dat de jongelui hier kunnen blijven wonen. Op dit moment is er veel behoefte aan. We gaan nu snel starten met de bouw van de gronden Breen. Ook in Stellendam bouwen we op dit moment starterswoningen. Tevens zit de bouw van Oosterpark er aan te komen. De verschillende woonvormen worden gesti-muleerd. Samen met de wo-ningbouw verenging wil ik de jongelui vasthouden binnen de eigen kernen'.

Ziet u gevaar voor de gemeente betreffende de identiteit. En wat denkt u er aan te kunnen doen? 'Hier ligt zeker een gevaar. We mogen koesteren op de wijze hoe binnen de gemeente Goedereede met elkaar wordt omgegaan. Als er veel Rijks-beleid moet worden toegepast binnen onze gemeente zal dit verder onder druk komen te staan. We zullen moeten waken hoe we dit beleid vertalen naar onze identiteit om dit te kun-nen vasthouden, zeker betref-fende de zondagsrust'.

Ligt hier dan ook niet de basis voor het behoud van de jongeren van de gemeente goedereede? 'Dat weet ik wel zeker. We moeten er alles aan doen om onze jongeren vast te houden voor onze gemeente. Jongeren willen in onze gemeente blij-ven. Wij zullen ze echter de mogelijkheid moeten geven'.

FranÁois Jacobus Tollenaar

FranÁois Jacobus Tollenaar is 55 jaar, lid van de Gereformeerde Gemeente en woont in het Zeeuwse Nieuwdorp. Hij heeft diverse functies gehad o.a.: commerciŽle functies in bouw- en houthandelsbedrijven, financieel beleid Rijkswaterstaat Middelburg en Dordrecht, hoofd financieel beleid Rijkswaterstaat Delft, hoofd financiŽn en automatisering havenbedrijf Deka Rhenus AG Vlissingen, financieel beleid gemeente Arnemuiden en financieel controller gemeente Middelburg. Opleidingen volgde hij o.a. aan de HBO Hogeschool West-Brabant te Breda (Heao economisch/juridisch), Hogere Bestuursdienstopleiding algemeen/juridisch en de Bestuursacademie Zuid-Nederland te Tilburg. Hij heeft momenteel een eigen adviesbureau en is eigenaar van Green Energy Technology B.V. Ook gaf hij fractieondersteuning bij de Provinciale Staten van de SGP in Zeeland.

>> Video Interview wethoduer F.J. Tollenaar

door: Huibert Slingerland

Agenda SGP fractie Goedereede

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Voor het spreekuur van de fractie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter.
 • Herindeling GO

  De provincie vindt dat de gemeentes op het eiland moeten fuseren. Lees de artikelen van deze website.

 • Activiteiten Brouwerdam

  De SGP-fractie van Goedereede is voorstander van Duurzame energie op de Brouwersdam. Lees de artikelen van deze website.

Volg SGP Goedereede op Twitter

SGPJongeren GO op Facebook

Landelijk nieuws

Provinciaal nieuws

 • Fractieadviseur Wim van Duijn stelt zich voor
  De Statenfractie van ChristenUnie&SGP wordt ondersteund door verschillende fractieadviseurs. Zij zijn geen Statenlid, maar worden wel heel nauw betrokken bij de besluitvorming. In de serie ?Fractieadviseurs stellen zich voor? stelt Wim van Duijn zich voor.
 • Eerst informatieblad vizier van 2003
  In het informatieblad van de fractie aandacht voor: Factory Outlet bij Zoetermeer, ruimteverdeling in 2013, nieuwe provinciale visie, en fractie-adviseur Wim van Duijn.
 • Feitenonderzoek Derde Merwedehaven
  Op 6 februari besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu het Feitenonderzoek van TNO over Afvalberging Derde Merwedehaven. Dit rapport: ?Feitenonderzoek naar het storten van asbesthoudende materialen op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht in de periode 1990-2010? werd op 27-11-2012 gepresenteerd.

Actueel video nieuws

Dubbelinterview met Wethouder Tollernaar en oud-wethouder Admiraal over jongeren en politiek!

SGP Raadsleden Goedereede

Overig Nieuws uit Goedereede

SGP Jongeren Goedereede op Twitter